DOA SYUKUR KOMUNI PERTAMA - KATOLIK

KOMUNI PERTAMA

Komuni pertama merupakan peristiwa yang sangat mengesankan dan membahagiakan bagi mereka yang menerimannya. Komuni pertama bagi anak biasanya diberikan kepada mereka yang berusia 10 tahun ke atas atau siswa sekolah dasar yang duduk di kelas 5 (lima). Komuni pertama adalah peristiwa dimana anak menerima komuni pertama kali dalam hidupnya, setelah diberikan pembekalan oleh para pembimbingnya dan dinyatakan layak untuk menerima komuni pertama. Komuni pertama biasanya dilakukan pada waktu hari raya Tubuh dan Darah Kristus.   
Komuni pertama tidak hanya diberikan kepada mereka yang masih anak-anak, tetapi juga dapat diberikan kepada yang dewasa. Komuni pertama bagi yang dewasa adalah dimana mereka adalah anggota baru dalam gereja Katolik. Mereka yang sudah dibaptis dan diterima oleh gereja Katolik secara sah dan secara sadar ingin meyakini pada Yesus Kristus.

Berikut ini merupakan salah satu contoh Doa Syukur Komuni Pertama:
Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin
Allah Bapa yang maha baik kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat penerimaan komuni yang pertama kepada saudari kami (Nama penerima komuni pertama). Penerimaan komuni pertama yang menggembirakan sebab mereka menyantap tubuh dan darah-Mu dalam perayaan Ekaristi hari ini. Semoga peristiwa iman yang mereka alami senantiasa tumbuh dan berbuah melimpah. 
Engkau telah menganugerahi Tubuh dan Darah Putera-Mu kepada saudari kami (Nama penerima komuni pertama). Ajarilah dia untuk memahami dan menghayati, bahwa Engkau mau selalu tetap hadir di dalam hidupnya serta senantiasa mendampinginya, sehingga apa yang dia lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi.
Semua ini kami mohon demi Kristus Putera-Mu yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persetuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin
Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin
Doa syukur komuni pertama yang didoakan setelah penerimaan komuni pertama sebagai ungakapan rasa syukur atas rahmat kehadiran Tuhan dalam diri kita. Doa yang penting untuk dapat dipahami dan dimengerti bagi anak-anak kita yang hendak menerimakan komuni pertama. Dimana komuni merupakan peritiwa penting dalam Ekaristi, dimana Tuhan dalam bentuk Roti dan Anggur hadir dalam hati kita. Semoga doa ini bermanfaat.

0 Response to "DOA SYUKUR KOMUNI PERTAMA - KATOLIK"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel