RENUNGAN HARIAN KATOLIK (KAMIS, 3 AGUSTUS 2023)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

KAMIS, 3 AGUSTUS 2023

Hari Biasa XVIII (HIJAU)

Kel. 40:16-21,34-38;

Mzm. 84:3,4,5-6a,8a,11;

Mat. 13:47-53.

"Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itupun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab: "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka: "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal Kerajaan Sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceriterakan perumpamaan-perumpamaan itu, Iapun pergi dari situ.

RENUNGAN:

Membicarakan zaman akhir kerap menimbulkan ketakutan. Sebagai manusia lemah kita tidak nyaman membayangkan gambaran-gambaran mengerikan ketika bumi akan bergoncang, matahari tidak bersinar lagi, kehancuran di mana-mana dan mengikuti gambaran Yesus sendiri, "Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api." Demikian akan ada pengadilan terakhir seperti digambarkan Yesus, laksana memisahkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik akan dibuang. 

Kita cemas, jangan-jangan dikelompokkan dalam kategori ikan yang dibuang atau yang dicampakkan ke dalam dapur api, dan mulai berpikir 'teganya' Tuhan membiarkan kita. Tetapi apakah Tuhan memang melepaskan kita berjuang sendirian? 

Gambaran Yesus tentang akhir zaman adalah bukti Keadilan Allah. Dia yang penuh cinta itu sungguh adil. la adil dan menyertai perjalanan hidup manusia supaya tidak dibuang dan dicampakkan dalam dapur api. la menaungi Kemah Suci buatan Musa dalam awan di siang hari dan api di malam hari untuk menemani perjalanan bangsa-Nya. la melenyapkan kecemasan, tetapi menghendaki umat-Nya bersedia berjalan bersama-Nya sebagai bangsa dan juga berlaku adil satu sama lain. 

Ya Tuhan, Engkau sungguh penuh kasih dan keadilan. Ajarlah kami agar mampu berjalan bersama dalam naungan kasih dan keadilan-Mu. Amin. 


0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (KAMIS, 3 AGUSTUS 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel