TEKS MISA HARI MINGGU PASKAH IV (Minggu, 30 April 2023)TEKS MISA

HARI MINGGU PASKAH IV

Minggu, 30 April 2023

   

RITUS PEMBUKA

 

LAGU PEMBUKA (PS 539) (umat berdiri)


TANDA SALIB DAN SALAM (umat berdiri)

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U. Amin

I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu

U. Dan bersama rohmu


PENGANTAR 

     

MADAH KEMULIAAN (PS 354) 

 

S. Kemuliaan kepada Allah di surga (organ)

U. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.

K. Kami memuji Dikau.

U. Kami meluhurkan Dikau.

K. Kami menyembah Dikau.

U. Kami memuliakan Dikau (organ)

K. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur pada-Mu.

U. Karena kemuliaan-Mu, yang besar (organ)

K. Kar'na kemuliaan-Mu yang besar.

U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa.

K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal.

U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah Putra Bapa.

K. Engkau yang menghapus dosa dunia, U. Kasihanilah kami.

K. Engkau yang menghapus dosa dunia, U. Kabulkanlah doa kami

K. Engkau yang duduk di sisi Bapa, U. kasihanilah kami. (organ)

K. Karena hanya Engkaulah Kudus.

U. Hanya Engkaulah Tuhan.

K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus, (organ)

U. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. A - min.    

 

DOA KOLEKTA (umat berdiri)

I. Marilah kita berdoa:

I. Allah yang Mahakuasa dan kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U. Amin.


LITURGI SABDA

BACAAN I (Kis 2:14a.36-41) (umat duduk)

"Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus."

L. Bacaan dari Kisah Para Rasul:  

 Pada hari Pentakosta bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, Saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu; maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi Petrus memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini!" Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.


MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 23:1-3a.3b-4.5.6, Ul: lih. 1; PS 849) -umat duduk-

Ulangan:

 

Mazmur:

1. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan: 'Ia membaringkan di rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan menyegarkan daku.

2. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaan-Mu, itu yang menghibur aku.

      

BACAAN II  (1Ptr 2:20b-25) -umat duduk-

  "Kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu."

L.  Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus:

Saudara-saudara, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya. Ketika dicaci maki, la tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, Ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah


BAIT PENGANTAR INJIL (PS 956) (umat berdiri)  

BACAAN INJIL (Yoh 10:1-10) -umat berdiri-

"Akulah pintu kepada domba-domba."

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepada-Mu: Sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kadang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya; ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya ke luar. Jika semua domba telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari dari padanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu: barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat; ia akan masuk dan ke luar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan; Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.  Demikianlah Sabda Tuhan

U. Terpujilah Kristus

 

HOMILI (umat duduk)

 

SYAHADAT PARA RASUL


DOA UMAT  (umat berdiri)

I.  Yesus bersabda, "Akulah pintu: barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus.

 

L. Bagi para gembala Gereja: Semoga para gembala Gereja menuntun Umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju Kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon:

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa: Semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon:

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat: Semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin dan tersingkir di masyarakat agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon:

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L.  Bagi semua orang Kristiani di mana saja: Semoga semua orang kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang Kudus. Dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus dalam Gereja Katolik. Marilah kita mohon:

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


I. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepada-Mu. Janganlah melupakan kami sebab kami percaya kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U. Amin.


 

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHANLAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 672) -umat duduk-


 DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

I.  Ya Allah, dalam perayaan misteri Paskah ini kami bersyukur kepada-Mu. Sudilah Engkau terus-menerus membarui hidup kami supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.


B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI PASKAH IV   (umat berdiri)

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus, Anak Domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya; dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi:

       

KUDUS (PS 393)

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa. Surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.

     

DOA SYUKUR AGUNG III -berlutut/berdiri-

I. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab, dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.


Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu agar bagi kami menjadi Tubuh dan (+) Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini.


Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:


Terimalah dan makanlah kamu semua: Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu  

 

Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:


Terimalah dan minumlah kamu semua: Inilah piala Darah-Ku, Darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. 

 

AKLAMASI ANAMNESIS 

I. Agunglah misteri iman kita

U. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami.


I. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya yang mengagumkan, dan kenaikan-Nya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangan-Nya kembali dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan Gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.


I. Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan Darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama (Santo/a... serta) semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami.


I. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia.


I. Kuatkanlah iman dan cinta kasih Gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami ...., Uskup kami...., serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-mu.


I. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu di manapun mereka berada.


I. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu: saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini.


I. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.


I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U. Amin.


C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 404) (umat berdiri)


I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa

I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

        

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.

U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

    

DOA DAMAI (umat berdiri)

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.

U. Amin. 


I. Damai Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu. 

 

ANAK DOMBA ALLAH (PS 414) (umat berdiri)

 

PERSIAPAN KOMUNI (umat berlutut)

Ajakan menyambut Komuni

I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya

U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.


KOMUNI

      

LAGU KOMUNI (MB 296) -umat berlutut-


SAAT HENING

  

DOA SESUDAH KOMUNI (umat berdiri)

I. Marilah kita berdoa:

I.  Allah, Engkau telah menebus kawanan-Mu dengan darah terindah Putra-Mu. Berkenanlah memperhatikan domba-domba-Mu dan sudilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang dan berkuasa, sepanjang segala masa.

U. Amin.


RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN


BERKAT MERIAH

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada Saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya.

U. Amin.

I.  Semoga Saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan Saudara.

U. Amin.

I. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan; semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, Saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. 

U. Amin.

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.


PENGUTUSAN


I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.

U. Syukur kepada Allah.

I. Marilah pergi! Kita diutus!

U. Amin. 

         

PERARAKAN KELUAR (PS 624; 519) (umat berdiri)


0 Response to "TEKS MISA HARI MINGGU PASKAH IV (Minggu, 30 April 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel