TEKS MISA HARI MINGGU BIASA V (Minggu, 5 Februari 2023)TEKS MISA

HARI MINGGU BIASA V

Minggu, 5 Februari 2023

RITUS PEMBUKA

(umat berdiri)


NYANYIAN PEMBUKA (PS 324)

1. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian.

2. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkan-Nya Kristus Tuhan kita yang bangkit.

3. Kristuslah jalan serta kebenaran; marilah kita mengikuti Dia, hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa.

TANDA SALIB DAN SALAM (umat berdiri)

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U. Amin

I. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersamamu.

U. Dan bersama rohmu

   

PENGANTAR (umat berdiri)  

   

                 

MADAH KEMULIAAN (PS 352) -berdiri-

          

DOA KOLEKTA

I. Marilah kita berdoa:

I. Ya Allah, peliharalah senantiasa keluarga-Mu dengan kasih sayang. Karena hanya rahmat-Mu yang menjadi dasar harapan dan andalan kami, maka jagailah kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U. Amin.


    

LITURGI SABDA

BACAAN I (Yes 58:7-10) -duduk-  

"Terangmu akan merekah laksana fajar."

L. Bacaan dari Kitab Yesaya:        

Inilah Firman Allah, "Hendaklah engkau membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah; dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri! Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata: Ini Aku! Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah; apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kauinginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.

 

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 112:4-5.6-7.8a.9; PS 859) -duduk-

Ulangan:


Mazmur:

1. Bagi orang benar Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gelap Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belaskasihan dan memberi pinjaman, ia melakukan segala urusan dengan semestinya.

2. Orang jujur tidak pernah goyah; ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan pada Tuhan.

3. Hatinya teguh, ia tidak takut, ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.


BACAAN II (1Kor 2:1-5) -duduk-

"Aku menyampaikan kepadamu kesaksian tentang Yesus Kristus yang disalibkan."   

L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus:

Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah


BAIT PENGANTAR INJIL (PS 955) -berdiri-BACAAN INJIL (Mat 5:13-16) -berdiri-

"Kamu adalah terang dunia."

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga."

I. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Terpujilah Kristus


HOMILI (duduk)


SYAHADAT NIKEA-KONSTANTINOPEL

   

DOA UMAT  (umat berdiri)

           

I.  Karena kita berkenan di hati Tuhan, dan karena Tuhan tetap setia akan janji-janji-Nya, maka beranilah kita memanjatkan doa bersama kepada-Nya:

  

L. Bagi para pewarta Injil: para uskup, imam, diakon, guru agama, katekis, bapak dan ibu serta petugas-petugas lainnya: Semoga Allah Bapa menyadarkan kiranya para pewarta Injil, bahwa Rohlah yang menyentuh hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon:

U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

  

L. Bagi mereka yang dengan pengorbanan mencurahkan tenaganya guna membantu rakyat di negara asing: Semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang dengan suka rela demi kemanusiaan membantu rakyat negara asing dan dikobarkan semangat pengorbanan mereka, yang merupakan kesaksian iman akan hari depan yang cerah. Marilah kita mohon:

U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi para petugas kesehatan: Semoga Allah Bapa memberkati karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan penderitaan mereka yang sakit. Marilah kita mohon:

U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi kita sendiri di sini: Semoga Allah Bapa memperkenankan kita menghampakan diri dengan mau memahami serta ikut serta menghayati suka duka sesama kita. Marilah kita mohon:

U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

I. Allah Bapa yang Mahapengasih, barangsiapa berseru kepada-Mu takkan dikecewakan. Inilah yang telah Kaujanjikan dan Kaubuktikan. Peliharalah kami dalam kesetiaan dan berilah kami berkat-Mu.

U. Amin.

             

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN

   

NYANYIAN PERSIAPAN PERSEMBAHAN (Mozart) (umat duduk)

       

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. (umat berdiri)

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

I. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.


B. DOA SYUKUR AGUNG

      

PREFASI  (Prefasi V Hari Minggu Biasa - Penciptaan) -berdiri-

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau telah menciptakan semesta alam, dan mengatur musim-musimnya; Engkau membentuk manusia seturut citra-Mu, dan memberinya kuasa atas segala ciptaan supaya dengan bertindak selaku wakil-Mu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan sambil memuji Dikau karena semua karya-Mu yang agung, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung dengan tak henti-hentinya bernyanyi:

              

KUDUS (PS 392)  (umat berdiri)

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.

DOA SYUKUR AGUNG III -berlutut/berdiri-

I. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab, dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.


Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu agar bagi kami menjadi Tubuh dan (+) Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini.


Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:


Terimalah dan makanlah kamu semua: Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu  

    

Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:


Terimalah dan minumlah kamu semua: Inilah piala Darah-Ku, Darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. 

 

AKLAMASI ANAMNESIS

I. Marilah menyatakan misteri iman kita.

U. Wafat-Mu Tuhan, kami wartakan, kebangkitan-Mu, kami muliakan, hingga Engkau datang.

 

I. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya yang mengagumkan, dan kenaikan-Nya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangan-Nya kembali dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan Gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.


I. Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan Darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama (Santo/a... serta) semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami.


I. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia.


I. Kuatkanlah iman dan cinta kasih Gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami ...., Uskup kami...., serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-mu.


I. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu di manapun mereka berada.


I. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu: saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini.


I. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.


I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U. Amin.


C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 404) (umat berdiri)


I. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Kudus itu, kita berani berdoa:

I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

        

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.

U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

    

DOA DAMAI (umat berdiri)

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.

U. Amin. 


I. Damai Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu. 


ANAK DOMBA ALLAH (PS 413) (umat berdiri)

          

PERSIAPAN KOMUNI (umat berlutut/berdiri)

Ajakan menyambut Komuni

I. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan.

U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.


KOMUNI 

                

       

NYANYIAN KOMUNI (PS 422)   -berlutut-

                

SAAT HENING -umat duduk- 


  

DOA SESUDAH KOMUNI (umat berdiri)

I. Marilah kita berdoa:

I.  Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. 

U. Amin.

  

RITUS PENUTUP


BERKAT MERIAH   (umat berdiri)


I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Semoga Allah, sumber segala penghiburan, mengatur hidup Saudara dalam damai-Nya dan melimpahi Saudara dengan berkat-Nya.

U. Amin.

I. Semoga Allah membebaskan Saudara dari segala kerisauan dan meneguhkan hati Saudara dalam kasih-Nya.

U. Amin.

I. Semoga Saudara menjadi kaya dalam iman, harapan dan kasih dan dapat memanfaatkan hidup di dunia untuk berbuat baik sehingga kelak boleh berbahagia abadi di surga.

U. Amin. 


I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.

     

PENGUTUSAN (umat berdiri)

 

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. 

U. Syukur kepada Allah,

I. Marilah pergi, kita diutus.

U. Amin. 


         

PERARAKAN KELUAR (PS 694) (umat berdiri)


0 Response to "TEKS MISA HARI MINGGU BIASA V (Minggu, 5 Februari 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel