TEKS MISA HARI MINGGU BIASA II (Minggu, 15 Januari 2023)TEKS MISA

HARI MINGGU BIASA II

Minggu, 15 Januari 2023

RITUS PEMBUKA


PERARAKAN MASUK 

 

NYANYIAN PEMBUKA (PS 673) -berdiri-

1. Pujilah Tuhan Sang Raja yang mahakuasa. Pujilah Dia dengan segenap jiwa raga. Hai datanglah, bunyi-bunyian serta! Angkatlah kidung dan madah!

2. Pujilah Tuhan, Pengatur segala ciptaan, yang melindungi makhluk dengan sayap perkasa. Sungguh besar kurnia-Nya bagimu, tidakkah dikau rasakan?

3. Pujilah Tuhan, Allah penggelar kehidupan, yang membesarkan serta memberi kesehatan, dan ingatlah t'lah banyak kali engkau oleh sayap-Nya terlindung?

4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Dia. Wahai segala yang hidup, agungkanlah Dia. Dialah Nur bagi semua makhluk-Nya. Pujilah Dia selalu!

TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri-

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U. Amin

I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu

U. Dan bersama rohmu


PENGANTAR  -berdiri-

   

SERUAN TOBAT  (PS 351) -berdiri-I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Hamba Tuhan yang bertugas mengembalikan umat manusia kepada Bapa di surga.

K. Tuhan, kasihanilah kami

U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Engkaulah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.

K. Kristus, kasihanilah kami

U. Kristus, kasihanilah kami.

I. Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan.

K. Tuhan, kasihanilah kami

U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal

U. Amin.

      

MADAH KEMULIAAN (PS 352)  -berdiri-

         

DOA KOLEKTA  -berdiri-

I. Marilah kita berdoa:


I. Allah Yang Mahakuasa dan kekal, Engkau telah memilih dan membaptis kami berkat jasa Yesus Kristus, Putra-Mu. Baruilah kami dan seluruh Gereja-Mu dengan semangat pelayanan sebagaimana yang kami kenal pada diri hamba-Mu yang setia. Jadikanlah kami cahaya bagi sesama, agar karya penyelamatan-Mu semakin tersebar luas sampai ke ujung bumi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U. Amin.


LITURGI SABDA

BACAAN I (Yes 49:3.5-6) -duduk-

"Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi."

L. Bacaan dari Kitab Yesaya:  

Tuhan berfirman kepada-Ku, "Engkau adalah hamba-Ku, Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku." Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepada-Nya; yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatan-Ku. Beginilah firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai di ujung bumi."

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.


MAZMUR TANGGAPAN (PS 846) -duduk-

Ulangan:


Mazmur:

1. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan; lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita.

2. Kurban dan persembahan tidak Kauinginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku; kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang!

3. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku: Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada di dalam dadaku."

4. Aku mengabarkan keadilan, di tengah jemaat yang besar, bibirku tidak kutahan terkatup; Engkau tahu itu, ya Tuhan.


BACAAN II (1Kor 1:1-3) -duduk-

"Kasih karunia dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus." 

L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus:

Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada Jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Serta kepada sekalian saudara di mana pun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah


BAIT PENGANTAR INJIL (PS 960) -berdiri-

Ulangan:


   

BACAAN INJIL (Yoh 1:29-34) -berdiri-    

 "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I.  Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, Ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Aku sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi Yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman Jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat-Nya! Maka aku memberikan kesaksian: Dia inilah Anak Allah." Demikianlah Sabda Tuhan.

U. Terpujilah Kristus   


HOMILI -duduk-


AKU PERCAYA

 

DOA UMAT  -berdiri-

I.  Marilah berdoa kepada Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus, Putra-Nya terkasih:

   

L. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus: Semoga Allah Bapa membimbing umat yang mengimani Putra-Nya trus menggalang persatuan dengan lebih memperhatikan anasir yang sama dan yang mempersatukan daripada yang memisahkan. Marilah kita mohon:

U. Dengarkanlah umat-Mu.

 

L. Bagi para bangsa: Semoga Allah Bapa yang Mahakuasa memberkati para bangsa dalam usahanya menggalang persatuan serta kerja sama yang menguntungkan satu sama lain. Marilah kita mohon:

U. Dengarkanlah umat-Mu.

 

L. Bagi para pengungsi, dan korban bencana alam: Semoga Bapa mengasihani dan menghibur mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon:

U. Dengarkanlah umat-Mu. 


L. Bagi mereka yang sakit dan cacat: Semoga Allah Bapa memberkati para penderita sakit dan cacat agar mereka semakin menghayati persatuan mereka dengan Yesus, Hamba penderita, yang mengorbankan hidup-Nya demi kebahagiaan umat manusia. Marilah kita mohon:

U. Dengarkanlah umat-Mu.

  

L. Bagi kita semua di sini: Semoga Allah Bapa mencurahkan Roh-Nya kepada kita agar semakin menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah semata-mata menikmati perayaan-perayaan lahiriah melainkan harus menyentuh lubuk hati kita. Marilah kita mohon:

U. Dengarkanlah umat-Mu.

   

I. Bapa yang Mahabaik, setelah kami selama beberapa minggu mengenangkan kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia, maka kini kami ingin menyatakan rasa syukur kami dengan hidup sesuai dengan teladan dan semangat-Nya sekarang dan sepanjang segala masa.

U. Amin.

 

LITURGI EKARISTI

A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


NYANYIAN PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 376) -duduk-

  

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

I. Ya Allah Bapa, buatlah kami mengambil bagian dalam misteri ini. Karena setiap kali merayakan kenangan akan kurban ini, karya penebusan-Mu dilaksanakan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.


B. DOA SYUKUR AGUNG

 

PREFASI (Prefasi II Minggu Biasa - Misteri Keselamatan)  -berdiri-


I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria; berkat sengsara-Nya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal; dan berkat kebangkitan-Nya dari alam maut; Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka, kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi:

  

KUDUS (PS 392)  (umat berdiri)

         

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.                               

    

DOA SYUKUR AGUNG VII -umat berlutut/berdiri-

   

I. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah, Penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah kami karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Ia menjelaskan isi Kitab Suci dan memecah-mecah roti.


I. Maka, kami mohon kepada-Mu, ya Bapa yang mahamurah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini supaya menjadi bagi kami Tubuh dan † Darah Tuhan kami, Yesus Kristus.


I. Pada hari sebelum menderita sengsara, dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

  

Terimalah dan makanlah kamu semua:  Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.


I. Demikian pula, sesudah perjamuan. Ia me-ngambil piala, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

                   

Terimalah dan minumlah kamu semua: Inilah piala Darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.

             

AKLAMASI ANAMNESIS

I. Marilah mewartakan misteri iman kita

U. Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuahan kami wartakan hingga Engkau datang.


I. Dari sebab itu, ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus. Putra-Mu, Penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang kembali dan kepada-Mu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur.


I. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan Gereja-Mu ini; di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan Roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu karena kami telah mengambil bagian dalam Tubuh dan Darah-Nya.


I. Ya Tuhan, perbaruilah Gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu, bersama Paus kami ....., bersama Uskup kami ... dan seluruh jajaran para Uskup agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan.


I. Ingatlah akan saudara-saudari kami ... yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal; hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup.


I. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul dan para martir, [bersama Santo Petrus dan Santo Paulus] dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau demi Yesus Kristus, Putra-Mu.

   

I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U. Amin.

 

C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 402) (umat berdiri)


I. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Kudus itu, kita berani berdoa:

I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

        

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.

U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

     

DOA DAMAI   

I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.

U. Amin. 


I. Damai Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu. 


ANAK DOMBA ALLAH (PS 413)

 

PERSIAPAN KOMUNI

Ajakan menyambut Komuni

I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya

U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.


KOMUNI  


LAGU KOMUNI (PS 431; bds. Yoh 6:41.51.55-56) -berlutut-

      

DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri-

I. Marilah kita berdoa:

I. Ya Allah, curahkanlah Roh cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami yang telah Engkau kenyangkan dengan satu roti kehidupan, Engkau jadikan sehati di dalam satu cinta ilahi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.

U. Amin.


RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN


BERKAT  -berdiri-

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.


PENGUTUSAN


I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.

U. Syukur kepada Allah. 

  

PERARAKAN KELUAR (PS 649) -berdiri-  


0 Response to "TEKS MISA HARI MINGGU BIASA II (Minggu, 15 Januari 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel