RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 5 NOVEMBER 2021)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

JUMAT, 5 NOVEMBER 2021

PEKAN BIASA XXXI (Hijau)

Sta. Elizabeth dan St. Zakarias

BACAAN I: Rm. 15:14-21

MAZMUR: 98:1-4;

BACAAN INJIL: Lukas 16:1-8

Dan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan, bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya: Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama: Berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu: Seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga: Lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua: Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu: Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain: Delapan puluh pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya dari pada anak-anak terang.

RENUNGAN:

Relasi kita dengan sesama memiliki peran penting. Tidak hanya untuk menunjang kesuksesan, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan. Hari ini, Paulus berbicara mengenai apa yang ada dan terjadi di dalam relasi antara jemaat yang ada di Roma. Paulus perlu memberikan nasihat dan teguran jikalau ada hal yang keliru di antara jemaat meskipun tidak gampang untuk melakukannya. Paulus agak berhati-hati sebagai seorang hamba Tuhan sekaligus pada saat yang sama la juga menyatakan dirinya memiliki otoritas untuk menegur mereka.

Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu, apa sesungguhnya hendak disampaikan Yesus ketika berbicara tentang bendahara yang tidak jujur dan dihubungkan dengan ungkapan tentang anak-anak dunia atau anak-anak terang? Sebagaimana disampaikan bahwa Anak-anak dunia lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan anak-anak terang akan mengejar hal-hal surgawi. Oleh karena itu, kita diundang untuk lebih bijaksana terhadap anugerah (harta) yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagaimana hidup adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, demikian jugalah harta yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan dengan bijaksana.

Ya Allah, banyak hal yang tidak mampu kami pahami dalam kehidupan ini. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk hidup dalam kejujuran. Amin.


0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 5 NOVEMBER 2021)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel