RENUNGAN HARIAN KATOLIK (RABU, 3 MARET 2021)

renungan harian katolik


RENUNGAN HARIAN KATOLIK

RABU, 3 MARET 2021

Pekan Prapaskah II (Ungu)

St. Martinus; St. Nikolo

BACAAN I: Yer. 18:18-20

MAZMUR: 31:5-6.14.15-16;

BACAAN INJIL: Injil Matius 20:17-28

"Yesus akan dijatuhi hukuman mati"

Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapan-Nya untuk meminta sesuatu kepada-Nya. Kata Yesus: "Apa yang kaukehendaki?" Jawabnya: "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam Kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, kata-Nya: "Kamu tidak tahu, apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan, yang harus Kuminum?" Kata mereka kepada-Nya: "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka: "Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah kesepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: "Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu; sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan

U. Terpujilah Kristus

RENUNGAN:

Menjadi orang nomor satu merupakan idaman hampir semua orang. Sejak kecil kita dipacu untuk bersaing. Kita mau berkompetisi. Yang lain senantiasa dilihat sebagai saingan dan ancaman bagi prestasi kita. Prinsip yang ditanamkan adalah selagi bisa di depan dan menjadi yang terdahulu, mengapa kita harus mengalah. Prestasi, pujian, dan nama baik adalah segala-galanya kalau kita ingin mendapat kedudukan yang baik. Semua itu harus dikejar, dipertahankan mati-matian; bahkan sampai mengorbankan persahabatan dan bersaudaraan.

Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menawarkan ‘piala’ kepada kedua murid yang menginginkan kedudukan mulia di sisi kiri dan kanan-Nya. Piala itu melambangkan penderitaan dan pengorbanan. Piala yang menuntut kita untuk menyangkal diri, mengalah, mendahulukan yang lain, membagikan apa yang sebenarnya menjadi hak kita. Piala inilah yang harus kita pegang, kita angkat dan kita teguk setiap hari dalam hidup kita walau kita ingin menjadi pengikut Yesus. Memang tidak mudah. Membutuhkan tetasan keringat, bahkan kadang air mata. Namun, jangan takut dan jangan ragu! Allah menguatkan kita.

Yesus, kuatkanlah kami untuk setia meminum racun cawan yang harus kami minum. Amin


0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (RABU, 3 MARET 2021)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel