RENUNGAN PAGI (KAMIS, 11 FEBRUARI 2021)

RENUNGAN PAGI


RENUNGAN PAGI

KAMIS, 11 FEBRUARI 2021

PEKAN BIASA V 

DOA PEMBUKA:

Allah Bapa Maha Penyayang, kami Kau ciptakan sempurna dalam kasih dan kebaikan. Semoga kmi bisa menjadikan dunia ini kediaman yang membahagiakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin

RENUNGAN HARIAN:

“Iman tanpa perbuatan adalah mati”. Seorang beriman mesti menyatakan keyakinannya kepada Tuhan secara nyata dalam tindakan, usaha dan perjuangannya sehari-hari yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi dirinya dan sesama.

Hal ini ditunjukan oleh seorang ibu berkebangsaan Siro-Fenesia. Ketika mendengar berita tentang Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat, ia datang sujud memohon kepada-Nya supaya menyembuhkan anak perembuannya yang sedang kerasukan roh jahat. Ia yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup menyembuhkan anaknya. Karena itu, ia berjuang sekuat tenaga demi kesembuhan anaknya, dan tanpa malu datang kepada Tuhan, meminta pertolongan-Nya, hingga Tuhan mengabulkan permohonannya itu. 

Beriman kepada Tuhan itu menuntut atau mewajibkan kita untuk menyatakan iman tersebut secara nyata dalam tindakan dan perjuangn hidup. Iman yang tanpa disertai perbuatan dan usaha, hanyalah kata-kata kosong dan bualan belaka. Semoga kita mampu mewujudkan iman kita dalam perbuatan kasih yang nyata.  


0 Response to "RENUNGAN PAGI (KAMIS, 11 FEBRUARI 2021)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel