RENUNGAN HARIAN KATOLIK (RABU, 27 DESEMBER 2023)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

RABU, 27 DESEMBER 2023

Pesta St. Yohanes, Rasul, Penulis Injil

1Yoh. 1:1-4; Mzm. 97:1-2,5-6,11-12; Yoh. 20:2-8.

BcO 1Yoh. 1:1 - 2:3

Warna Liturgi Putih

Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka: "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya.

Renungan :

Yohanes dikenal sebagai salah satu rasul yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dia bersama Petrus dan Yakobus bahkan mengalami peristiwa-perisitwa penting bersama Tuhan Yesus saat berkarya. Kedekatan dengan Tuhan itu, Yohanes refleksikan secara mendalam dan tuliskan dalam kitab Injil. la juga mengajarkan dengan kata-kata yang indah tentang cinta kasih Tuhan dalam surat-suratnya. 

Kita belajar dari Yohanes, rasul dan penulis Injil, bahwa untuk menjadi pengajar yang baik, kita perlu terlebih dahulu menjadi murid yang baik. Kita menimba pengetahuan dan pengalaman melalui pengalaman langsung, mendengar dan membaca berbagai informasi. Semua itu menjadi modal untuk disampaikan kepada orang-orang lain. "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami .... Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna" (IYoh. 1:3-4). 

Ya Tuhan, semoga kami dapat mengalami Engkau yang begitu dekat dan akrab dengan kami, seperti yang dialami oleh Yohanes, rasul dan penulis Injil. Jadikan kami pewarta ulung kerajaan-Mu bagi dunia zaman sekarang. Amin.

0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (RABU, 27 DESEMBER 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel