RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 13 OKTOBER 2023)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

JUMAT, 13 OKTOBER 2023

Hari biasa XXVII

Yl. 1:13-15;2:1-2; Mzm. 9:2-3,6,16,8-9; Luk. 11:15-26.

BcO 2Raj. 21:1-18,23-22:1

Warna Liturgi Hijau

Tetapi ada di antara mereka yang berkata: "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepada-Nya, untuk mencobai Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. Jikalau Iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat dari padanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata, yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan." "Apabila roh jahat keluar dari manusia, iapun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata: Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari padanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada keadaannya semula."

RENUNGAN

Tuhan Yesus kerap berhadapan dengan badut-badut 'agama' yang diwakili oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Yesus dianggap sebagai sosok berbahaya bagi kedudukan mereka. Kebusukan mereka yang dibalut dengan sucinya hukum Taurat mulai disingkapkan oleh ketegasan ajaran Yesus. Satu-satunya jalan terbaik menurut kaum Farisi dan ahli Taurat adalah menyerang dan menyingkirkan-Nya. Akan tetapi, reaksi Yesus luar biasa, la tidak mundur selangkah pun. Bahkan, Yesus berani konfrontasi dengan mereka, kata-Nya: "Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia menceraiberaikan." 

Beranikah kita bertindak setegas Yesus ketika kita berhadapan dengan ketidakberesan yang terjadi di masyarakat? Beranikah kita berseberangan dengan pihak-yang tidak benar? Mari kita menunjukkan diri sebagai murid Yesus: memberikan kesaksian hidup yang baik dan benar. 

Ya Allah, kuatkanlah iman kami saat tantangan dan ancaman melanda hidup kami. Jangan sampai kami gentar membela iman kami. Kami percaya janji-Mu takkan membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau ada bersama kami. Amin. 

0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 13 OKTOBER 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel