RENUNGAN HARIAN KATOLIK (RABU, 22 MARET 2023)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

RABU, 22 MARET 2023

PEKAN PRAPASKAH IV (UNGU)

BACAAN I: Yes. 49:8-15

MAZMUR: 145:8-9.13cd-14.17-18

BACAAN INJIL: Injil Yohanes 5:17-30

Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Akupun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.

RENUNGAN:  

Nabi Yesaya dalam Bacaan Pertama hari ini mengajak kita merenungkan kasih Tuhan. "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak dapat menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, Aku tidak akan melupakan engkau" (Yes.49: 15). Ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah melupakan kita, meskipun kita sering kali tidak setia kepada-Nya. Sering kali karena hanya satu noda hitam pada lembaran kehidupan kita, lantas kita merasa tidak layak, merasa tidak mampu dan merasa takut dengan diri kita sendiri. Satu hal yang harus kita pahami bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Akan tetapi, dalam ketidaksempurnaan itulah akhirnya kita memahami bahwa Allah senantiasa setia menemani dan membimbing kita. 

Jika Tuhan yang menghendaki, maka tidak ada yang mustahil dalam nama-Nya. Kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita tidak hanya untuk membawa perubahan pada praktik keagamaan, tetapi juga memperbarui semua ciptaan (bdk. Yoh. 5: 17). Maukah kita diperbarui oleh-Nya untuk menjadi layak di hadapan-Nya? Mari kita menjadi orang beriman yang setia pada kehendak-Nya dan bukan menjadi orang Kristiani sekadar untuk status. 

Ya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah untuk kami. Mampukanlah kami mewujudkan pertobatan secara nyata dalam hidup kami. Amin

0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (RABU, 22 MARET 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel