RENUNGAN HARIAN KATOLIK (SELASA, 16 AGUSTUS 2022)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

SELASA, 16 AGUSTUS 2022

PEKAN BIASA XX (HIJAU)

St. Benediktus Yoseph;

BACAAN I: Yeh. 28:1-10

MAZMUR: Ul. 32:26-28.38.35c-36d

BACAAN INJIL: Matius 19:23-30

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga. Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus: "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau; jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."

RENUNGAN

Pada hari ini, Yesus memberitahu para murid-Nya tentang upah yang akan mereka dapatkan jika mereka menjadi pengikut- Nya. Pertanyan para murid tentang upah itu merupakan hal yang wajar karena mereka telah meninggalkan keluarga, sanak saudara, dan harta kepunyaannya untuk mengikuti Yesus. Jawaban Yesus sangat jelas, yaitu mereka akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Dia dan apa yang telah mereka korbankan akan diperolehnya kembali, bahkan dalam jumlah yang lebih besar.

Mungkin pertanyaan para murid itu juga menjadi pertanyaan kita. Apa yang kita dapatkan sebagai murid Kristus? Mengikuti Kristus memang tidak mudah, tetapi kalau kita merenungkan secara mendalam, maka sebenarnya saat di dunia ini pun kita sudah mendapatkan upahnya. Jika kita hidup baik, benar, jujur, adil, dan peduli dengan sesama seperti yang diharapkan Yesus, maka hidup kita akan tenang, keluarga kita harmonis, pekerjaan kita aman, relasi kita dengan sesama baik, teman kita banyak, dan masih banyak hal yang lain. ltulah upah yang kita dapatkan. Upah mengikuti Kristus adalah kebahagiaan sebagaimana yang selalu kita dambakan.Kebahagiaan dan kemuliaan itu akan disempurnakan ketika kelak kita bersama Kristus dalam kehidupanyang abadi.

Allah Bapa Yang Maharahim, semoga kami selalu merasakan buah-buah yang kami dapatkan sebagai murid-Mu dan membagikannya untuk sesama kami. Amin.

0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (SELASA, 16 AGUSTUS 2022)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel