RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 2 SEPTEMBER 2022)

RENUNGAN HARIAN


RENUNGAN HARIAN KATOLIK

JUMAT, 2 SEPTEMBER 2022

PEKAN BIASA XXII (HIJAU)

B. Ludovikus Yosef Francois

BACAAN I: 1Kor. 4:1-5

MAZMUR: 37:3-4.5-6.17-28.39-40;

BACAAN INJIL: Lukas 5:33-39

Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka: "Tidak seorangpun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorangpun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itupun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorangpun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata: Anggur yang tua itu baik."

RENUNGAN:

Persoalan terkait berpuasa atau tidak sering kali menjadi perdebatan yang tak ada akhirnya, seperti debat kusir. Kita terjebak dalam "keharusan untuk berpuasa", namun lupa akan "mengapa berpuasa". Berpuasa pada dasarnya adalah sebuah tindakan konkret untuk mendekatkan diri pada Allah melalui aksi mati raga, menanggalkan pelbagai "keinginan daging". Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Sayangnya, keterjebakan kita dalam "keharusan berpuasa" itulah yang kerap kali menggoda untuk memfokuskan perhatian pada tindak puasanya dan bukan pada kedekatan hati dengan Allah. Akibatnya, kegagalan dalam berpuasa kerap kali membawa pada rasa bersalah yang sangat besar dalam hati kita. 

Injil hari ini mengundang kita untuk melihat dan merenungkan kembali makna berpuasa, yakni: kedekatan hati dengan Allah sebagaimana Allah "Sang Mempelai" sedang bersama-sama dengan teman-teman serta tamu undangannya. Bahwasanya, kita berpuasa atau bermati raga mesti sampai pengalaman berjumpa dengan Allah atau sampai pada keyakinan yang teguh bahwa kita dirangkul dan diberkati oleh Allah dalam hidup ini. 

Ya Allah, semoga melalui pelbagai tindakan dan bentuk puasa yang kami usahakan, senantiasa membawa dan menyadarkan kami untuk senantiasa dekat dengan-Mu. Amin.

0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 2 SEPTEMBER 2022)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel