RENUNGAN HARIAN (JUMAT, 26 AGUSTUS 2022)RENUNGAN HARIAN

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022

PEKAN BIASA XXI (HIJAU)

Sta.Teresia Yomet, Prw

BACAAN I: 1Kor. 1:17-25

MAZMUR: 33:1-2.4-5.10ab.11;

BACAAN INJIL: Matius 25:1-13

Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk senantiasa siap sedia. Kesiap-sediaan, merupakan istilah lain dari kata berjaga-jaga yang digunakan dalam Injil. Siap sedia merupakan suatu sikap dalam menantikan sesuatu, entah menantikan tugas atau menantikan seseorang; sikap yang juga memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Sikap ini mengandaikan kewaspadaan diri terhadap sesuatu, terhadap yang dinanti, mengandaikan suatu sikap berjaga-jaga seperti seorang penjaga yang selalu waspada dan siap terhadap segala sesuatu. 

Perumpamaan yang diceritakan dalam Injil mengenai lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana menggambarkan bagaimana kesiap-sediaan dan ketidaksiap-sediaan, sikap berjaga-jaga dan kelalaian. Sikap siap sedia diwakili oleh gadis-gadis yang bijaksana, yang membawa cadangan minyak untuk pelitanya supaya tidak padam dan dapat menyambut sang mempelai. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh tidak dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan situasi yang akan terjadi, sehingga mereka tidak siap terhadap situasi yang terjadi dan tidak membawa minyak cadangan. Para gadis yang bodoh ini pun tidak dapat menyambut sang mempelai. 

Oleh karena itu, menjadi undangan bagi kita semua untuk senantiasa mempunyai sikap siap sedia dan berjaga-jaga; belajar memperhitungkan segala sesuatu yang dapat terjadi dengan saksama, karena dengan demikian kita belajar bagaimana bersikap bijaksana. Berjaga-jaga dan siap sedia di sini kiranya bukan hanya dari segi lahiriah saja, tetapi juga dan terutama dari sisi batiniahnya. Persiapan lahiriah memang penting, tetapi mempersiapkan batin dalam menghadapi segala sesuatu jauh lebih penting, sebab dengan batin yang telah dipersiapkan kita dapat menjadi kuat dan tahan banting dalam kehidupan.


0 Response to "RENUNGAN HARIAN (JUMAT, 26 AGUSTUS 2022)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel