TEKS MISA HARI MINGGU ADVEN III (Minggu, 12 Desember 2021)TEKS MISA 

HARI MINGGU ADVEN III

Minggu, 12 Desember 2021


RITUS PEMBUKA

        

LAGU PEMBUKA: O Datanglah, Imanuel (PS 443) -berdiri-

      

TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri-


PENGANTAR  -berdiri-

        

SERUAN TOBAT (Kyrie PS 339) -berdiri-

            

DOA KOLEKTA -berdiri- 

I. Marilah kita berdoa:

I.  Ya Allah yang kekal, Engkau menyediakan sukacita bagi dunia dan menghendaki agar orang-orang tinggal bersama dalam kejujuran dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu bila kami mendengarkan sabda-Mu dan utuslah kepada kami Duta kasih setia-Mu dalam Diri Yesus, Saudara kami, sumber harapan semua orang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U. Amin.

  

LITURGI SABDA

   

BACAAN I (Zef 3:14-18a)

 “Tuhan Allah bersorak gembira karena engkau.”             

L. Bacaan dari Nubuat Zefanya:

Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, bergembiralah, hai Israel! Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai puteri Yerusalem! Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu; engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, "Janganlah takut, hai Sion! Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada ditengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak-gembira karena engkau seperti pada pertemuan raya.                   

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.

  

MAZMUR TANGGAPAN (Kidung Yes 12:2-3.4bcd.5-6; Ul: lih. 6; PS 836)

Ulangan:

Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. 

Ayat oleh Pemazmur : 

1. Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.

2. Pada waktu itu kamu akan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya. Beritahukanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur."

                                           

BACAAN II   (Flp 4:4-7) -duduk-     

“Tuhan sudah dekat.”                     

L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi:                                                                                        

Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat! Janganlah kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.  

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

                 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 956) -berdiri-

Alleluya, Alleluya, Alleluya

Alleluya, Alleluya, Alleluya

Ayat:  Roh Tuhan Allah ada padaku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabai baik kepada orang-orang miskin.

     

BACAAN INJIL (Luk 3:10-18) -berdiri-  

    “Apa yang harus kami perbuat?"                        

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan!" Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu!" Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes bekata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangan-Nya: Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbung-Nya. Tetapi debu jerami akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan." Dan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Terpujilah Kristus

 

HOMILI -duduk-   

   

hening sejenak

          

SYAHADAT NIKEA-KONSTANTINOPEL -berdiri-   

   

DOA UMAT -berdiri-

  

I.  Allah Bapa yang Mahabaik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus, Putra-Mu dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa permohonan kami:

L. Bagi Gereja dan para pejabat di dalamnya: Semoga Bapa mendampingi Gereja-Nya dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Marilah kita mohon: 

U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat: Semoga Bapa memberkati para penanggung jawab dalam masyarakat agar mereka dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakatnya. Marilah kita mohon:

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L.  Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang: Semoga Bapa menerangi mereka yang sedang kecewa dan bimbang dengan sinar cahaya-Nya sehingga sanggup dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon:

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L.  Bagi kita di sini: Semoga Bapa, membimbing akan tugas panggilan kita, sehingga sanggup melaksanakannya dengan rela dan gembira hati. Marilah kita mohon:

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


I. Allah Bapa yang Mahabaik, sebagaimana orang-orang sezaman Yohanes Pembaptis kami pun perlu pertobatan. Tuntunlah kami untuk melepaskan kepuasan diri kami agar mampu menghampakan diri seperti Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami.

U. Amin.

   

    

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN

            

LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 448) -duduk-     


DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. -berdiri-

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.   

I.  Kami mohon, ya Allah, semoga kurban ini, yang merupakan tanda bakti kami, senantiasa kami persembahkan kepada-Mu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatan-Mu, yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.

   

B. DOA SYUKUR AGUNG                              

PREFASI  (Prefasi Adven II  - Kristus Adam Baru) -berdiri- 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab Engkau menjanjikan Juru Selamat yang akan membebaskan umat manusia. Dialah Adam baru, yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusakkan oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila Ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu, sekalian ciptaan berbakti kepada-Mu; semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji Engkau bersama himpunan para kudus. Kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat dan melambungkan pujian bagi kemuliaan-Mu dengan bernyanyi: 

   

KUDUS (PS 385/388)

    

DOA SYUKUR AGUNG III (umat berlutut/berdiri)

        

I. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab, dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.  

Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu agar bagi kami menjadi Tubuh dan (+) Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. 

Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:  


Terimalah dan makanlah kamu semua: Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu  

       

Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

 

Terimalah dan minumlah kamu semua: Inilah piala Darah-Ku, Darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. 

    

AKLAMASI ANAMNESIS

I. Sungguh agung misteri iman kita

U. Tuhan, penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu.

 

I. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya yang mengagumkan, dan kenaikan-Nya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangan-Nya kembali dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan Gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.

 

I. Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan Darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama (Santo/a... serta) semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami.

 

I. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia.

 

I. Kuatkanlah iman dan cinta kasih Gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami ...., Uskup kami...., serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-mu.

 

I. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu di manapun mereka berada.

 

I. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu: saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini.

 

I. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.

 

I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U. Amin. 

       

     

C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 404) -berdiri-


DOA DAMAI -berdiri-

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.

U. Amin. 


I. Damai Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu.

                 

ANAK DOMBA ALLAH (PS 406/409) -berdiri-

         

PERSIAPAN KOMUNI -berlutut/berdiri-


Ajakan menyambut Komuni

I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya

U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

    

KOMUNI                                  

              

LAGU KOMUNI (PS 438) -duduk-       

     

SAAT HENING -duduk-

  

DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri-

I. Marilah kita berdoa:

I. Allah Bapa yang Maharahim, dengarkanlah seruan umat manusia kepada-Mu dan pancarkanlah cahaya-Mu kepada kami. Berilah harapan akan perdamaian dan buatlah iman kami berdaya guna dalam kesetiaan dan cinta kasih terhadap sesama demi Dia, yang telah mendahului menaruh cinta kasih kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

U. Amin. 

 

RITUS PENUTUP

 

BERKAT MERIAH  -berdiri-


I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu


I. Semoga Allah meneguhkan iman Saudara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Nya.

U. Amin.


I. Semoga Allah memenuhi hati Saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati.

U. Amin.


I. Semoga Allah mendorong Saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci.

U. Amin.

   

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.

    

PENGUTUSAN

  

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.

U. Syukur kepada Allah.

I. Marilah pergi, kita diutus!

U. Amin.

           

PERARAKAN KELUAR (PS 448) -berdiri-

0 Response to "TEKS MISA HARI MINGGU ADVEN III (Minggu, 12 Desember 2021)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel