RENUNGAN HARIAN KATOLIK (MINGGU, 22 NOVEMBER 2020)

HR KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM


RENUNGAN HARIAN KATOLIK

MINGGU, 22 NOVEMBER 2020

PEKAN BIASA XXXIV

HR. KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM (PUTIH)

BACAAN I: Yeh. 34:11-12.15-17

MAZMUR: 23:1-2.2b-3.5-6;

BACAAN II: 1Kor. 15:20-26a.28

BACAAN INJIL: Mat. 25:31-46

Injil Matius 25:31-46

"Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat Aku. Lalu merekapun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal."


RENUNGAN:

Kisah penghakiman terakhir yang dilakukan Anak Manusia dalam Matius 25 menjadi pesan penting untuk memahami Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang dirayakan hari ini. Allah Bapa mengangkat Yesus sebagai raja, menempatkan-Nya di atas segala kekusaan. Sebagai raja, Yesus tampil sebagai raja yang berpihak secara jelas pada mereka yang menjadi korban ketidakadilan di tengah dunia. Terhadap ketidakadailan, keberpihakan Allah selalu jelas, yaitu kepada orang-orang kecil, miskin dan tersingkir.

Allah, Bukalah hati kami untuk berbela rasa terhadap kaum marginal. Amin 


0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (MINGGU, 22 NOVEMBER 2020)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel