TEKS MISA HARI MINGGU BIASA XXIII (Minggu, 6 September 2020)


 

TEKS MISA HARI MINGGU BIASA XXIII

Minggu, 6 September 2020

RITUS PEMBUKA


LAGU PEMBUKA (PS 319)  

TANDA SALIB DAN SALAM

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U. Amin

I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu

U. Dan bersama rohmu

 

PENGANTAR    

SERUAN TOBAT (PS 355)

I.      Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang Mahaadil, penuh cinta, dan belas kasih.

K. Tuhan, kasihanilah kami

U. Tuhan, kasihanilah kami.


I. Engkau menghendaki keselamatan semua orang.

K. Kristus, kasihanilah kami

U. Kristus, kasihanilah kami.


I. Engkau menghendaki hukum cinta kasih diwujudkan, juga bila dituntut pengorbanan.

K. Tuhan, kasihanilah kami

U. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. 

   

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U. Amin.

MADAH KEMULIAAN (PS 356) 


  

DOA PEMBUKA


I. Marilah kita berdoa:

(hening sejenak)

I  Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut seta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 

U. Amin.


LITURGI SABDA


BACAAN I (Yeh 33:7-9) 

"Jika engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat, Aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya darimu."

      

 L. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel:    

     

Beginilah firman Tuhan, “Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bilamana engkau mendengar suatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka demi nama-Ku. Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Hai orang jahat, engkau pasti mati! dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi daripadamu Aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.”

   

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.


MAZMUR TANGGAPAN (PS 854; Mzm 95:1-2.6-7.8-9; Ul: 8)

Ulangan: Singkirkanlah penghalang Sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu.

Mazmur:

Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita.

Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur,

bersorak-sorai bagi-Nya dengan nyanyian mazmur.

Masuklah, marilah kita sujud menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.

Sebab Dialah Allah kita;

kita ini umat gembalaan-Nya serta kawanan domba-Nya.

Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya,

janganlah bertegar hati seperti di Meriba,

seperti waktu berada di Masa di padang gurun,

ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji Aku,

padahal mereka melihat perbuatan-Ku.

            

BACAAN II  (Rm 13:8-10)

"Kasih itu kegenapan hukum Taurat."

            

L.  Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma:

                      

Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini: Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri! Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.

          

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

        

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 960; 2Kor 5:19)

Ulangan: Alleluya, alleluya, alleluya.

Ayat. Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dalam diri Kristus, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita.

     

BACAAN INJIL (Mat 18:15-20)

"Jika seorang berdosa mendengarkan nasihatmumu, engkau telah mendapatnya kembali."

             

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu: Sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka.” 


HOMILI

hening sejenak

 

SYAHADAT NIKEA-KONSTANTINOPEL  

      

DOA UMAT

I. Yesus bersabda, "Di mana ada dua atau tiga orang berkumpul atas nama-Ku, di situlah Aku hadir." Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga:

        

L.  Bagi Gereja masa sekarang: Ya Bapa, tabahkanlah Gereja-Mu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Marilah Kita Mohon

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

       

L. Bagi mereka yang mencari kebenaran: Ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran, semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus Sang Kebenaran Sejati. Marilah kita mohon.

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

   

L. Bagi Keluarga-keluarga yang tidak dikarunai anak: Ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Marilah kita mohon:

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

  

L. Bagi seluruh umat: Semoga Bapa menuntun seluruh umat, secara khusus pada bulan Kitab Suci ini agar senantiasa membaca, merenungkan dan menghayati isi Kitab Suci dengan berpegang pada pengajaran Gereja yang disampaikan oleh Magisterium.  Marilah kita mohon.

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

  

L. Bagi kita semua di sini: Ya Bapa, curahkanlah cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mencintai siapa pun tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon.

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

    

I. Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh Sabda-Mu, maka setiap kali kami mengikuti Ekaristi kami ulangi pilihan kami pada Putra-Mu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan agar kami semakin menyelami tuntutan-tuntutan pilihan itu. Semoga Kauterima usaha saling cinta kasih kami dalam korban Yesus Kristus, Putra-Mu, dan Tuhan kami.  

U. Amin.

         

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN

LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 384)

                        

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

I. Ya Allah, Engkaulah pangkal damai dan kesalehan yang sejati. Kami mohon, semoga dari kurban persembahan ini membumbung ke hadirat-Mu hormat dan pujian kami yang selayaknya; dan semoga, dengan mengambil bagian dalam misteri suci ini, kami semua menjadi rukun bersatu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.

 

B. DOA SYUKUR AGUNG

PREFASI

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar sehingga Engkau mengutus Putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatan-Nya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepada-Mu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia sehingga kesetiaan yang berkenan pada-Mu dan Engkau temukan dalam diri Putra-Mu itu Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka, ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu, dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi:

    

KUDUS (PS 394)

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.

              


DOA SYUKUR AGUNG III

I. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab, dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.


Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu agar bagi kami menjadi Tubuh dan (+) Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini.


Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:


Terimalah dan makanlah: Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu  

     

Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:


Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, Darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. 

 

AKLAMASI ANAMNESIS

I. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya yang mengagumkan, dan kenaikan-Nya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangan-Nya kembali dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan Gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.


I. Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan Darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama (Santo/a... serta) semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami.


I. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia.


I. Kuatkanlah iman dan cinta kasih Gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami ...., Uskup kami...., serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-mu.


I. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu di manapun mereka berada.


I. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu: saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini.


I. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.


I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U. Amin.

     

C. KOMUNI


  

BAPA KAMI (PS 404)

DOA DAMAI

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.

U. Amin. 


I. Damai Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu.          

ANAK DOMBA ALLAH (PS 415)

 

PERSIAPAN KOMUNI

Ajakan menyambut Komuni

I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya

U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.


KOMUNI  

                   

LAGU KOMUNI 

       

SAAT HENING 


DOA SESUDAH KOMUNI

 I. Marilah kita berdoa:

I.  Ya Allah, kami bersyukur karena telah menerima Putra-Mu. Semoga berkat anugerah agung ini, kami memperoleh semangat penyangkalan diri agar dapat menerima atau memberi nasehat dengan rendah hati demi kebaikan bersama sampai kami berkumpul lagi dalam Kerajaan-Mu yang abadi. Dialah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.

U. Amin. 

 

RITUS PENUTUP


BERKAT


I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.


PENGUTUSAN


I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.

U. Syukur kepada Allah.


I. Marilah pergi! Kita diutus.

U. Amin. 

        

PERARAKAN KELUAR 


0 Response to "TEKS MISA HARI MINGGU BIASA XXIII (Minggu, 6 September 2020)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel