RENUNGAN HARIAN KATOLIK (SENIN, 31 AGUSTUS 2020)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

SENIN, 31 AGUSTUS 2020

PEKAN BIASA XXII  (HIJAU)

St. Raymaadus Nonnatus

BACAAN I: 1Kor. 2:1-5

MAZMUR: 119:97.98.99.100.101.102

BACAAN INJIL: Luk. 4:16-30

Injil Lukas 4:16-30

Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada-Nya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan nas, di mana ada tertulis: "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-Nya: "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, lalu kata mereka: "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Ia kepada mereka: "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah diri-Mu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asal-Mu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum!" Dan kata-Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorangpun dari mereka yang ditahirkan, selain dari pada Naaman, orang Siria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi.

RENUNGAN:

Jiwa dan semangat serta arah perjuangan Yesus tidak lain adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Dia diutus untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jelaslah karya-Nya itu sebenarnya ditunjukan kepada semua orang.

Semua mendapatkan kesempatan dari tawaran yang sama kendati tidak semua mengembangkan dan mengusahakanya. Namun, tugas kita, semua orang yang sudah dibaptis adalah mewartakan Kabar Sukacita itu dalam tutur kata dan cara hidup kita masing-masing. Memaafkan sesama, menghibur yang susah, memberikan kekuatan bagi yang putus asa adalah cara-cara sederhana mewartakan Kabar Sukacita Kristus.

Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk menjalankan tugas perutusan kamu yang Kau wariskan kepada Gereja. Amin


0 Response to " RENUNGAN HARIAN KATOLIK (SENIN, 31 AGUSTUS 2020)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel