TEKS MISA HARI RAYA KENAIKAN TUHAN (Kamis, 21 Mei 2020)

HARI RAYA KENAIKAN TUHAN

TEKS MISA HARI RAYA KENAIKAN TUHAN   
Kamis, 21 Mei 2020

RITUS PEMBUKA
        
LAGU PEMBUKA (Bdk. Kis 1:11; PS 531) 
 1. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu tercengang, menengadah ke angkasa, bertanya-tanya tak reda. Tuhan Yesus Kristus sungguh bangkit, kini naik ke surga-Nya, megah di takhta yang mulia di sisi kanan Bapa-Nya.
2. Tetapi jangan kamu ragu, percayalah kepadaku: Tuhan akan datang lagi dengan megah tak terperi. Para malaikat bersukacita, orang kudus bersoraklah. Alleluya, alleluya! Alleluya, alleluya!
                      
TANDA SALIB DAN SALAM 

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR
    
SERUAN TOBAT  (PS 353)

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Engkau telah bangkit dan naik ke surga agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami.

I. Engkaulah jaminan bahwa kami, Gereja-Mu akan mengikuti kemuliaan-Mu karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke surga.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin. 
                          
MADAH KEMULIAAN (PS 354)
              
DOA PEMBUKA 
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I  Allah Yang Mahakuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan, dan sebagai anggota Tubuh-Nya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Kis 1:1-11)

"Mereka melihat Dia terangkat ke surga."
                 
L. Bacaan dari Kisah Para Rasul:
                                                                           
Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberikan perintah-Nya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih-Nya. Kepada mereka Ia menampakkan diri-Nya setelah penderitaan-Nya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, sebab beginilah kata-Nya – “telah kamu dengar dari pada-Ku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.” Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, “Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?” Jawab-Nya, “Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, “Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga.”
             
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 825)
ALLAH TELAH NAIK DIIRINGI SORAK-SORAI, TUHAN MENGANGKASA DIIRINGI BUNYI SANGKA KALA
Mazmur:
1. Hai segala bangsa, bertepuk-tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak sorai! Sebab Tuhan, Yang Mahatinggi, adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi.
2. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah! Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur!
3. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi, bermazmurlah dengan lagu yang paling indah! Allah merajai segala bangsa, di atas takhta-Nya yang kudus Ia bersemayam.
BACAAN II  (Ef 1:17-23)
           
"Allah mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya dalam surga."
                     
L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus:
                                                                            
Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Mahamulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya; yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan-Nya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah, yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan Allah kepada Gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja itulah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Diri-Nya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
                         
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah
           
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 962) 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA
. Pergilah dan ajarlah semua bangsa, firman Tuhan: Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman

BACAAN INJIL (Mat 28:16-20)

"Ketika sedang memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga."

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I.  Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kesebelas murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.  
I. Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus
     
HOMILI
   
hening sejenak
     
SYAHADAT PARA RASUL
         
 I+U.  Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Yang turun ketempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.
Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa.
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin   
    
DOA UMAT  

I.  Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami yakin bahwa Engkau tetap beserta kami, sebab Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami. Maka, dengarlah permohonan-permohonan kami:

L. Bagi semua bangsa: Semoga Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh-Nya, agar semua bangsa percaya kepada-Nya dan menjadi murid-murid-Nya yang akan meneruskan karya penyelamatan dunia yang telah dirintis-Nya. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi kita semua: Semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan Roh Keberanian di dalam hati kita agar kita berani memberi kesaksian iman dalam keluarga, di tempat kerja dan dalam masyarakat. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi semua orang yang mengalami nasib malang, yang ditimpa kesusahan dan penderitaan: Semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan kekuatan kepada semua orang yang mengalami penderitaan, agar mereka bertemu dengan murid-murid-Nya dan mendapatkan pertolongan serta penghiburan yang sangat mereka harapkan. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi kita yang hadir di sini: Semoga Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita agar kita menjalankan tugas sehari-hari dengan semangat yang bernyala, penuh gairah dan harapan. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
   
I. Tuhan Yesus yang mulia, bila kami memohon sesuatu dalam nama-Mu, Engkau berjanji akan mengabulkannya. Maka, dengarlah doa kami ini dan tinggallah beserta Gereja senantiasa, Engkau yang hidup dan bertakhta, kini dan sepanjang segala masa.
U. Amin.
  
LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN
     
LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

B. DOA SYUKUR AGUNG

  
PREFASI  (Prefasi Kenaikan Tuhan I)
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya.
I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus, Raja mulia dan Pemenang atas dosa maut, telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, Pengantara tunggal antara Allah dan manusia, Hakim atas dunia, dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepada-Mu, ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami, manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia, kepala dan pokok pangkal Gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota Tubuh-Nya. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi: 
           
KUDUS (PS 393) 
    
K. Kudus, kudus,
U. Kuduslah Tuhan.
K. Allah segala kuasa. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
U. Terpujilah Engkau di surga.
K. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan.
U. Terpujilah Engkau di surga. 
                              

DOA SYUKUR AGUNG I
      
I. Ya Bapa yang mahamurah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: Sudilah menerima dan memberkati (+) pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkan kepada-Mu pertama-tama untuk Gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia bersama hamba-Mu Paus kami... dan Uskup kami ... serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul.

I. Ingatlah, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu... yang meminta doa kami; dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi; bagi mereka, kurban ini kami persembahkan kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-Mu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal.

Communicantes Hari Raya Kenaikan Tuhan
I. Dalam persatuan dengan seluruh Gereja kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami, Putra-Mu yang tunggal menyatukan kodrat kami yang rapuh dengan diri-Nya dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan di sisi kanan-Mu; juga, kami mengenang dan menghormati: terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami.

Santo Yusuf, suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas (Yakobus dan Yohanes, Tomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus: Linus, Kletus, Klemens dan Sikstus, Kornelius dan Siprianus, Laurensius dan Krisogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus) dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. Demi Kristus, Tuhan kami.
U.Amin.
             
I. *Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-hamba-Mu, dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini: bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami.
U.Amin.
      
I. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan pada-Mu, agar bagi kami menjadi Tubuh dan Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.

Putra Altar membunyikan lonceng/gong.
I. Pada hari sebelum menderita Ia mengambil roti dengan tangan-Nya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa-Nya yang mahakuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

Terimalah dan makanlah: 
Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.

Ketika Imam memperlihatkan Hosti Suci dengan mengangkat-Nya. Umat memandang-Nya. Ketika Imam meletakkan Hosti Suci dan berlutut. Umat menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat.
  
Demikian pula, sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangan-Nya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:
       
Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.   

Ketika Imam memperlihatkan Piala dengan mengangkat-Nya. Umat memandang-Nya. Ketika Imam meletakkan Piala dan berlutut. Umat menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat.

AKLAMASI ANAMNESIS

I. Oleh karena itu, ya Bapa, kami, hamba-Mu, dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: penderitaan-Nya yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya dari alam maut, dan juga kenaikan-Nya yang mulia ke surga.

Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, yang mahamulia, kami mempersembahkan kepada-Mu, kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal.
  
Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri; dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu.

I. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah yang mahakuasa: utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dengan menyambut Tubuh dan Darah Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Demi Kristus, Tuhan kami.
U.Amin.
  
I. Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu..... dan ..... yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai.
  
I. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai. Demi Kristus, Tuhan kami. 
U. Amin. 

I. Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus: dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, (Ignasius dan Aleksander, Marselinus dan Petrus, Felisitas dan Perpertua, Agata, dan Lusia, Agnes, Sesilia, dan Anastasia) dan semua orang kudus-Mu: perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami.

I. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami.
    
(dinyanyikan)
I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, - dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemulaan sepanjang segala masa.
U.Amin.
KOMUNI
  
BAPA KAMI (PS 402)

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
  
I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
     
DOA DAMAI
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin. 

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.
                 
ANAK DOMBA ALLAH (PS 414) 
      
PERSIAPAN KOMUNI

Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
    
KOMUNI                                  
  
DOA KOMUNI SPIRITUAL (BATIN)
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir 
dalam Sakramen Maha Kudus.
Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan 
kehadiran-Mu dalam jiwaku.
Sekarang aku tidak dapat menyambut-Mu dalam Sakramen Ekaristi, 
maka Ya Yesus datanglah ke dalam hati ku seolah-olah Engkau telah datang.
Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepada-Mu.
Jangan aku terpisah dari pada-Mu. Amin

LAGU KOMUNI (PS 532) 
Yesus terangkat ke surga, naik ke takhta Bapa-Nya. Para malaikat menyembah sambil berlagu nan merdu: "Hosanna, hosanna. Agunglah nama-Nya. Sembahlah Sang Raja Penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk pada-Nya. Pujilah Sang Kristus, pujilah nama-Nya" 

Yesus mengucap janji-Nya: "Kamu tak'kan Kutinggalkan. Jangan sedih, hai umat-Ku, akan datang Roh Penghibur, "Hosanna, hosanna........ Agunglah nama-Nya. Sembahlah Sang Raja Penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk pada-Nya. Pujilah Sang Kristus, pujilah nama-Nya." 
     
SAAT HENING
  
DOA SESUDAH KOMUNI

I. Marilah kita berdoa:
I. Allah yang Mahakuasa dan kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon, bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, temapt kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.
U. Amin. 
    
RITUS PENUTUP

     
BERKAT MERIAH
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Semoga Allah yang mahakuasa memberkati Saudara demi Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal, yang hari ini naik ke surga dan membukakan pintu surga bagi Saudara.
U. Amin.
I.  Semoga Kristus, yang sesudah kebangkitan-Nya, menampakkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahan-Nya kepada Saudara apabila Ia datang untuk menghakimi dunia.
U. Amin.
I.  Semoga Kristus yang kini bersemayam di sisi Bapa selalu mendampingi Saudara sampai akhir zaman seperti dijanjikan-Nya.
U. Amin.
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.

PENGUTUSAN
  
I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.
I. Marilah pergi, kita diutus!
U. Amin.
   
PERARAKAN KELUAR  (PS 640) 
1. Berkat dua belas rasul dunia memuji Allah; Mereka jadi saksi-Nya yang tak henti bersaksi. Mereka diutus pergi menjajah pulau dan benua.
2. Semua bangsa dan neg'ri mendapat kabar baik: Sang Kristus bangkit dan menang, membangun umat baru. "Besarlah kasih Sang Bapa, Anak-Nya pun direlakan."
3. Di tiap saat dan tempat mereka jadi saksi; dianiaya, dicerca demi amanat Yesus; dihadang banyak tantangan mengikuti jejak Tuhan.
4. Mereka dasar yang teguh, sendi Gereja Kristus, pembawa api Roh Suci, pengobar s'mangat kasih, penjala umat manusia, penabur sabda bahagia.

0 Response to "TEKS MISA HARI RAYA KENAIKAN TUHAN (Kamis, 21 Mei 2020)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel