RENUNGAN HARIAN KATOLIK (SABTU, 2 SEPTEMBER 2023)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

SABTU, 2 SEPTEMBER 2023

Hari biasa XXI

1Tes. 4:9-11;

Mzm. 98:1,7-8,9;

Mat. 25:14-30.

Warna Liturgi Hijau

"Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itupun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan! Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."

RENUNGAN:

Bekerja adalah kata yang merangkai nasihat Paulus dan perumpamaan Yesus hari ini. Paulus menasihati kita untuk bekerja dengan tekun dan tenang, sedangkan Yesus lewat perumpamaan, mengajar kita untuk mengembangkan talenta yang telah kita terima. 

Kita bekerja untuk mendapatkan nafkah agar hidup layak. Akan tetapi, makna pekerjaan kita lebih daripada itu. Dengan bekerja, kita juga menghargai waktu hidup dan talenta yang kita terima dari Tuhan. Pekerjaan adalah bukti pertanggungjawaban kita atas waktu, tenaga, dan pikiran yang Tuhan berikan. Ketika kita bekerja, kita merealisasikan diri. Di atas semua itu, kita mengambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan. Kita diberi tugas untuk melanjutkan karya penciptaan. Semoga makna positif dari bekerja membuat kita melakukannya dengan sukacita tanpa bersungut-sungut. 

Kadang pekerjaan tangan dianggap lebih rendah dari jenis pekerjaan Iain. Sebenarnya, tidak ada pekerjaan hina dan terlalu kecil sejauh itu bermoral dan dilakukan dengan cinta dan tanggung jawab. Menjadi petugas sampah tidak kalah penting dengan manajer perusahaan. Mari kita menghargai pekerjaan orang lain dengan memberikan apresiasi dan upah layak. 

Ya Tuhan, bantulah mereka yang mencari pekerjaan hari ini. Semoga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan dan keahlian mereka dan mendapat upah yang layak. Amin. 

0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (SABTU, 2 SEPTEMBER 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel