RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 10 MARET 2023)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

JUMAT, 10 MARET 2023

PEKAN PRAPASKAH II (UNGU)

BACAAN I: Kej. 37:3-4.12-13a.17b-28

MAZMUR: 105:16-17.18-19.20-21;

BACAAN INJIL: Matius 21:33-43.45-46

"Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu: mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari pada yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain: Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata mereka kepada-Nya: "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka: "Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya. Dan mereka berusaha untuk menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Dia nabi.

RENUNGAN :

Dalam hidup ini, berbahayalah bila kita membiarkan rasa cemburu dan iri menjadi "raja atau ratu" di hati kita. Jika kita biarkan, maka akan melahirkan rantai kejahatan lainnya. Sebagaimana kisah Yusuf dalam Kitab Kejadian hari ini. Disulut api cemburu dan iri hati, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada orang asing lalu mereka berbohong terhadap ayah mereka bahwa Yusuf dimangsa binatang buas. 

Dalam Injil hari ini, Yesus juga menegaskan bahaya bila kita dikuasai api cemburu, iri, dan dengki. Kita menjadi tidak mengenali lagi siapa sesama kita. Bahkan, sering kali kita menjadi lupa akan status kita di hadapan Sang Pemilik kehidupan. Mari kita membuang jauh api cemburu, iri, dan dengki dalam hati kita dengan setia merenungkan Firman Tuhan dan membiarkan Tuhan merajai hati dan budi kita. 

Ya Tuhan, bantulah kami dalant peziarahan menuju kerajaan-Mu sampai kami menerima anugerah sukacita surgawi. Amin. 

0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 10 MARET 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel