RENUNGAN HARIAN (JUMAT, 20 JANUARI 2023)RENUNGAN HARIAN

JUMAT, 20 JANUARI 2023

PEKAN BIASA II (HIJAU)

St. Fabianus; St. Sebastianus

BACAAN I: Ibr. 8:6-13

MAZMUR: 85:8.10-11.13-14;

BACAAN INJIL: Markus 3:13-19

DOA PAGI:


RENUNGAN:
Para murid dipanggil oleh Yesus dari tengah-tengah kehidupan yang sangat sederhana untuk mewartakan kabar Gembira Kerajaan Allah dengan mengendalkan Allah sendiri. Mereka tidak mewartakan diri sendiri, tidak mengandalkan diri mereka sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang sungguh mereka terima dalam hidup mereka. Maka yang terpenting dalam kehidupan beriman kita adalah hati yang senantiasa siap sedia dan sikap rendah hati mempersilakhan Tuhan berkarya dan bekerja dalam diri kita agar kelemahan dan kesederhanaan kita, rahmat Tuhan bekerja secara nyata dan berdaya guna.

Setiap orang pasti mengingini kehidupan yang bahagia. Ketika kita dipanggil menjadi murid Yesus, maka panggilan itu adalah sebuah anugerah. Siapakah kita sehingga Tuhan memanggil untuk menjadi murid, melayani, dan memberitakan Injil? Hargailah setiap panggilan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Kita harus mau terlibat dalam karya pelayanan Gereja. Jangan hanya mau duduk manis di bangku gereja saja. Amin

"Untuk mengubah seseorang, pergilah dan peganglah
tangan mereka dan bimbinglah mereka"
(St. Thomas Aquinas)

0 Response to "RENUNGAN HARIAN (JUMAT, 20 JANUARI 2023)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel