RENUNGAN HARIAN KATOLIK (KAMIS, 8 DESEMBER 2022)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

KAMIS, 8 DESEMBER 2022

PEKAN ADVEN II

HR MARIA DIKANDUNG TANPA DOSA (PUTIH)

BACAAN I: Kej. 3:9-15.20

MAZMUR: 98:1-2.3ab.3c-4

BACAAN II: Ef. 1:3-6.11-12

BACAAN INJIL: Injil Lukas 1:26-38

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

RENUNGAN 

Hawa dengan darah dan hidupnya meneruskan dosa dalam tubuh dan nyawa anak-anaknya. Tetapi Maria, diserahi umat manusia di bawah salib, sebagai ibu Gereja yang mengandung benih keselamatan dan mengalir melalui sakramen-sakramen Gereja, yang dilambangkan oleh darah dan air yang mengalir dari Iambung Kristus. Seperti Hawa dibentuk sebagai ibu kehidupan karena tulang rusukAdam, demikian pun Maria menjadi ibu kehidupan kita, ibu Gereja. 

Maria sebagai ibu kehidupan adalah ibu semua orang. Siapa saja bisa datang untuk memohon doanya. la akan menerima, menyapa, dan merangkul dengan kasih seorang ibu. Sebagai yang tak bernoda, Maria adalah cermin yang mempunyai kedalaman yang tak terhingga, memantulkan semua cita rasa dan kasih seorang ibu bagi semua orang. la penuh rahmat, tidak akan habis ditimba. la menjadi cermin kesalehan, kesetiaan, kesahajaan bagi dunia. la seorang ibu yang hadir dalam seluruh kehidupan manusia: di saat lahir, perkawinan, keseharian, terlebih di saat-saat kematian. Mari kita meneladan kesetiaan, kesahajaan, kepekaan Maria dalam hidup harian kita sebagai pribadi, sebagai warga Gereja, dan sebagai warga dunia.

Ya Bapa, berilah kami hati tak bernoda seperti hati Bunda Maria yang merengkuh seluruh kehidupan manusia untuk diserahkan kepada Yesus, Putra-Mu. Amin. 


0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (KAMIS, 8 DESEMBER 2022)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel