TEKS MISA HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM (Minggu, 21 November 2021)


 

TEKS MISA 

HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM

Minggu,  21 November 2021


RITUS PEMBUKA

        

LAGU PEMBUKA: Terpuji Raja Kristus (PS 552) -berdiri-

       

TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri-

 

PENGANTAR  -berdiri-


SERUAN TOBAT  (PS 353) -berdiri-         

   

MADAH KEMULIAAN (PS 354) -berdiri-

                

DOA KOLEKTA -berdiri-

I. Marilah kita berdoa:

(hening sejenak)

I  Allah Yang Mahakuasa dan kekal, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, sebab Engkaulah yang menghembuskan nafas kehidupan kepada apa saja yang hidup. Kami mohon, bersabdalah, ciptakanlah kami kembali menjadi manusia yang berkenan di hati-Mu dan yang menghuni dunia ini dengan cinta kasih serta perhatian terhadap sesama, seturut citra Yesus, Adam baru, Gembala, dan Raja kami, Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U. Amin.

  

LITURGI SABDA

   

BACAAN I (Dan 7:13-14) -duduk-   

  "Kekuasaan-Nya kekal adanya."             

L. Bacaan dari Nubuat Daniel:                             

Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam: Nampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan-gemawan. Ia menghadap Dia Yang Lanjut Usianya, dan diantar ke hadapan-Nya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bahasa dan bahasa mengabdi kepada-Nya. Kekuasaan-Nya kekal adanya, dan kerajaan-Nya takkan binasa.                   

Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.

  

MAZMUR TANGGAPAN (PS 837; Mzm 93:1ab.1c-2.5)

Ulangan:

Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan

Ayat oleh Pemazmur :

1. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan adalah Raja, dan kekuatanlah ikat pinggang-Nya.

2. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah! Takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada.


                                           

BACAAN II  (Why 1:5-8) -duduk-

"Ia yang berkuasa atas raja-raja di bumi telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah."                   

L. Bacaan dari Kitab Wahyu:                                                                                            

Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darah-Nya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, Amin. “Aku adalah Alfa dan Omega,” firman Tuhan Allah, “yang kini ada, yang dahulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, Yang Mahakuasa.”                              

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

                 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 955) -berdiri-

Ulangan: Alleluya, alleluya, alleluya. 

Ayat. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud


BACAAN INJIL (Yoh 18:33b-37) -berdiri-   

    "Seperti yang kaukatakan, Aku adalah Raja."                        

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepada-Nya, “Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, “Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang Aku?” Kata Pilatus, “Orang Yahudikah aku! Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan Engkau kepadaku; apakah yang telah Engkau perbuat?” Jawab Yesus, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini! Jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku sudah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini!” Maka kata Pilatus kepada-Nya, “Jadi Engkau adalah Raja?” Jawab Yesus, “Seperti yang kaukatakan, Aku adalah Raja. Untuk itulah Aku lahir, dan untuk itulah Aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.”

I.   Demikianlah Sabda Tuhan

U. Terpujilah Kristus

        

HOMILI -duduk-   

    

SYAHADAT NIKEA-KONSTANTINOPEL  (bila dinyanyikan PS 374) -berdiri-   

    

DOA UMAT -berdiri-


I. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih dan damai-Nya menjadi bagian kita semua:


L. Bagi Gereja, Tubuh Kristus: Semoga Bapa memberkati Gereja agar benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran Kerajaan Allah di dunia karena keterbukaan bagi semua orang karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon...

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

   

L. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan di dunia ini: Semoga Bapa membimbing mereka yang berkuasa, agar sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi dan martabat pribadi manusia. Marilah kita mohon....

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L. Bagi orang-orang miskin, dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini: Semoga berkat kasih sayang Bapa ada orang-orang yang bersedia tekun berjuang dan berbelarasa membantu orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan diselamatkannya semakin banyak jiwa-jiwa. Marilah kita mohon....

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L. Bagi kita di sini serta seluruh umat Kristiani: Semoga Bapa mendampingi kita, agar selalu penuh harapan, meski kita sendiri tertimpa penderitaan. Marilah kita mohon.

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.   

   

I.  Allah, Bapa kami, hidupkanlah harapan kami semua, betapa pun usaha-usaha kami amat kurang berarti, kami semua pada suatu hari akan mendapat bagian dalam keadilan dan perdamaian Kerajaan Yesus Kristus, Tuhan, kami.

U. Amin. 

     

LITURGI EKARISTI

A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN          

LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 554) -duduk-

    

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. -berdiri-

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.   

I.  Ya Allah, sambil mempersembahkan kepada-Mu kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga Putra-Mu sendiri berkenan menganugerahkan persatuan dan damai kepada segala bangsa. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

U. Amin.

 

B. DOA SYUKUR AGUNG                      

PREFASI  (Kristus Raja Semesta Alam)

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu.

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan.

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan di mana pun bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah Yang Mahakuasa dan kekal.

Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Imam Abadi dan Raja Semesta Alam agar Ia melaksanakan karya penebusan umat manusia, dengan mempersembahkan Diri-Nya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela; dan, setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasa-Nya, Ia menyerahkan ke hadirat-Mu, ya Allah Yang Mahakuasa, Kerajaan yang kekal dan semesta; Kerajaan kebenaran dan kehidupan, Kerajaan kekudusan dan karunia, Kerajaan keadilan, kasih, dan damai.

Dari sebab itu, bersama para Malaikat dan Malaikat Agung, bersama Singgasana dan Penguasa, serta seluruh Bala Tentara surgawi, kami menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi:

      

KUDUS (PS 393)      

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. 

                    

DOA SYUKUR AGUNG I (untuk selebran: buka TPE Imam) -berlutut/berdiri-     

I. Ya Bapa yang mahamurah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami:  Sudilah menerima dan memberkati  pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini.   

I. Kami mempersembahkan kepada-Mu pertama-tama untuk Gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia bersama hamba-Mu Paus kami... dan Uskup kami ... serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul.

   

I. Ingatlah, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu... yang meminta doa kami; dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi; bagi mereka, kurban ini kami persembahkan kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-Mu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal.         

Dalam persatuan dengan seluruh Gereja, kami mengenang dan menghormati: terutama Santa Perawan, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami,


Santo Yusuf, suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas (Yakobus dan Yohanes, Tomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus: Linus, Kletus, Klemens dan Sikstus, Kornelius dan Siprianus, Laurensius dan Krisogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus) dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. Demi Kristus, Tuhan kami.

U.Amin.

         

I. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan pada-Mu, agar bagi kami menjadi Tubuh dan Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.


I. Pada hari sebelum menderita Ia mengambil roti dengan tangan-Nya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa-Nya yang mahakuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

 

Terimalah dan makanlah kamu semua: Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.    

         

Demikian pula, sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangan-Nya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:   

  

Terimalah dan minumlah kamu semua: Inilah piala Darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.  

                         

AKLAMASI ANAMNESIS

I. Marilah menyatakan misteri iman kita.

U.  Wafat-Mu, Tuhan, kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.

     

I. Oleh karena itu, ya Bapa, kami, hamba-Mu, dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: penderitaan-Nya yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya dari alam maut, dan juga kenaikan-Nya yang mulia ke surga.

 

Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, yang mahamulia, kami mempersembahkan kepada-Mu, kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal.

  

Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri; dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu.

  

I. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah yang mahakuasa: utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dengan menyambut Tubuh dan Darah Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Demi Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.

 

I. Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu (.... dan ...) yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai.            

   

I. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai. Demi Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.

 

I. Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus: dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, (Ignasius dan Aleksander, Marselinus dan Petrus, Felisitas dan Perpertua, Agata, dan Lusia, Agnes, Sesilia, dan Anastasia) dan semua orang kudus-Mu: perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami.

        

I. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami.

   

I. Dengan pengantaraan Kristus, - bersama Dia dan dalam Dia, - bagi-Mu,- Allah Bapa yang mahakuasa, - dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U. Amin.

           

C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 404) -berdiri-


I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa


DOA DAMAI -berdiri-

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.

U. Amin. 


I. Damai Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu.

                   

ANAK DOMBA ALLAH (PS 414) -berdiri-

            

PERSIAPAN KOMUNI -berlutut/berdiri-


Ajakan menyambut Komuni

I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya

U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

    

KOMUNI                                  

       

LAGU KOMUNI (PS 548) - berlutut -  

                    

SAAT HENING -duduk-

  

DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri-

I. Marilah kita berdoa:

I. Ya Tuhan, kami telah menerima santapan suci, jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus, Raja Semesta Alam, diperkenankan menikmati hidup abadi di dalam Kerajaan Surga bersama Dia, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.

U. Amin. 


 

RITUS PENUTUP

BERKAT  -berdiri-


I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

     

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.

  

PENGUTUSAN

  

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.

U. Syukur kepada Allah.

I. Marilah pergi, kita diutus!

U. Amin.

          

PERARAKAN KELUAR  (PS 550)  


0 Response to "TEKS MISA HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM (Minggu, 21 November 2021)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel