TEKS MISA HARI MINGGU BIASA XXIX (Minggu, 17 Oktober 2021)TEKS MISA HARI MINGGU BIASA XXIX

Minggu, 17 Oktober 2021


RITUS PEMBUKA

        

LAGU PEMBUKA: O Yesus, Putra Bapa (PS 483) -berdiri-


TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri- 

 

PENGANTAR  -berdiri-    

           

SERUAN TOBAT  (PS 351)   -berdiri-          


MADAH KEMULIAAN (PS 352) -berdiri-    

                

DOA KOLEKTA -berdiri-

I. Marilah kita berdoa:

(hening sejenak)

I  Allah Bapa Yang Maharahim, Putra-Mu telah rela memanggul kesalahan-kesalahan kami dan rela pula menderita untuk menyelamatkan semua orang. Jiwailah kami dengan semangat-Nya, agar kami pun mampu memikul beban sesama kami, seperti yang telah dilakukan oleh Dia, Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U. Amin.

  

LITURGI SABDA

   

BACAAN I (Yes 53:10-11)  -Duduk-

"Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, dan umurnya akan lanjut."             

L. Bacaan dari Kitab Yesaya:                       

Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman: Hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul.                  

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.

  

MAZMUR TANGGAPAN (PS 846; Mzm 33:4-5,18-19,20-22) -Duduk-

Ulangan:

Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepada-Mu.

Ayat oleh Pemazmur :

1. Sebab Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan, Ia senang kepada keadilan dan hukum; bumi penuh kasih setia-Nya.

2. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.

                                               

BACAAN II  (Ibr 4:14-16) -duduk- 

"Marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian."                    

L. Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani:                                                                                        

Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai seorang Imam Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya, bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya Ia sama dengan kita! Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya.

                              

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

                 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 962) -berdiri-

Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya,

Ayat:

Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.

 

BACAAN INJIL (Panjang: Mrk10:35-45) -berdiri-    

"Anak manusia datang untuk melayani dan untuk memberanikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang."                      

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Sekali peristiwa Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepada-Nya, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami!" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang hendak Kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus Kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang, kamu harus meminum cawan yang harus Kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiri-Ku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil murid-murid-Nya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu! Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang."

I. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Terpujilah Tuhan        

 

HOMILI -duduk-   

         

SYAHADAT NIKEA-KONSTANTINOPEL -berdiri-    

       

DOA UMAT -berdiri-


I.  Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah, Bapa-Nya, keselamatan kita.


L. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam: Semoga Allah Bapa menerangi Sri Paus, para uskup, dan para imam agar mereka selalu sadar bahwa tugas meraka dalam Gereja adalah melayani dengan rendah hati. Marilah kita mohon...

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

   

L. Bagi para Pembina kaum muda: Semoga Allah Bapa mendampingi para Pembina kaum muda agar mampu membangkitkan daya-daya terindah kaum muda untuk pelayanan dan pengorbnan. Marilah kita mohon....

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L. Bagi yang sakit merana: Semoga Allah Bapa memberkati karya kasih para perawat orang-orang sakit merana dan memberi mereka kesabaran. Marilah kita mohon....

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L. Bagi kita semua yang berkumpul di sini: Semoga Bapa memberkati kita agar berani melayani sesama seperti Kristus yang telah menyerahkan diri-Nya demi keselamatan kami. Marilah kita mohon.

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.   

   

I.  Allah Bapa Yang Mahabaik, Engkau berkenan pada Putra-Mu Yesus yang rela merendahkan diri untuk melayani kami. Anugerahilah kami semangat pelayanan yang rendah hati dan kabulkanlah doa-doa kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin. 

     

LITURGI EKARISTI

A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN

            

LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 377) -duduk-          


DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN -berdiri-

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.  

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.   

I.  Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan ssyukur dan kenangan atas Putra-mu yang telah rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami.

U. Amin.

 

B. DOA SYUKUR AGUNG              

       

PREFASI  (Prefasi V Minggu Biasa, Penciptaan)  -berdiri- 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau telah menciptakan semesta alam, dan mengatur musim-musimnya; Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu, dan memberikan kuasa atas segala ciptaan supaya dengan bertindak selaku wakil-Mu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan sambil memuji Dikau karena semua karya-Mu yang agung, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung dengan tak henti-hentinya bernyanyi:

                       

KUDUS (PS 392) -berdiri-      

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.

    

DOA SYUKUR AGUNG V (Prex eucharistia De reconciliatione I) -berlutut/berdiri-

        

I. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya.


I. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya agar persembahan ini menjadi Tubuh dan (+) Darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu.

  

I. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga: Yesus, Putra-Mu, satu-satunya Manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi, sebelum tangan-Nya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah yang tak terhapuskan.

   

I. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:


TERIMALAH DAN MAKANLAH KAMU SEMUA: INILAH TUBUH-KU YANG DISERAHKAN BAGIMU.

 

I. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan Darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka, sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:


TERIMALAH DAN MINUMLAH KAMU SEMUA: INILAH PIALA DARAH-KU, DARAH PERJANJIAN BARU DAN KEKAL, YANG DITUMPAHKAN BAGIMU DAN BAGI BANYAK ORANG DEMI PENGAMPUNAN DOSA. LAKUKANLAH INI UNTUK MENGENANGKAN DAKU.

   

AKLAMASI ANAMNESIS -berlutut/berdiri-

I.   Agunglah misteri iman kita.

U. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat: Datanglah, ya Yesus Tuhan.

  

I. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus, Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami, kami merayakan wafat dan kebangkitan-Nya dari antara orang mati; dan sambil menantikan kedatangan-Nya yang membahagiakan, kami memperembahkan kepada-Mu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau.

  

I. Ya Bapa yang mahamurah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan.

  

I. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci....., dan Bapa Uskup kami..... Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri, sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di takhta surgawi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami; mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu.

  

I. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya.

   

I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

U. Amin.

           

C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 402) -berdiri-       


DOA DAMAI -berdiri-

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.

U. Amin. 


I. Damai Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu.

                 

ANAK DOMBA ALLAH (PS 413) -berdiri-

          

PERSIAPAN KOMUNI - berdiri-


Ajakan menyambut Komuni

I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya

U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

    

KOMUNI                                  

       

LAGU KOMUNI  (PS 536) -duduk-   

SAAT HENING -duduk-

DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri-

I. Marilah kita berdoa:

I. Ya Allah kami bersama, tunjukanlah tempat kami di sisi Yesus Putra-Mu. Panggillah kami untuk mendampingi kaum papa dan tertindas guna membangkitkan mereka serta memberi mereka cinta kasih. Semoga dengan demikian kami hidup sebagai saudara satu sama lain dan berkenan di hati-Mu. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami.

U. Amin. 


RITUS PENUTUP

  

BERKAT -berdiri-


I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu.

  

I. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan.

   

I. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa.

U. Amin.


I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.   

   

PENGUTUSAN -berdiri-

  

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.

U. Syukur kepada Allah.

I. Marilah pergi, kita diutus!

U. Amin.

          

PERARAKAN KELUAR  (PS 657) -berdiri-


0 Response to "TEKS MISA HARI MINGGU BIASA XXIX (Minggu, 17 Oktober 2021)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel