RENUNGAN HARIAN KATOLIK (SELASA, 27 JULI 2021)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

SELASA, 27 JULI 2021

PEKAN BIASA XVII (HIJAU)

B. Maria Magdalena Martinengo

BACAAN I: Kel. 33:7-11; 34:5b-9.28

MAZMUR: Kel. 103:6-13;

BACAAN INJIL: Matius 13:36-43

Maka Yesuspun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-murid-Nya datang dan berkata kepada-Nya: "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, kata-Nya: "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia; ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!"

RENUNGAN

Perumpamaan ilalang di tengah gandum menyadarkan orang beriman agar mereka tidak putus asa di tengah berlapis-lapisnya kejahatan dunia. Orang perlu berani menerima kenyataan dan menaruh kepercayaan kepada Allah. Allah kita penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Anak-anak kejahatan dan para pekerja durjana akan dibiarkan terus bekerja sampai saatnya mereka tak akan berhasil.

Warta itu memberikan pesan berarti bagi perjuangan kita sebagai orang beriman. Kita tidak boleh mudah menghakimi dan mengadili. Kita mengharuskan diri untuk mengembangkan mutu kehidupan. Kita sebagai murid-murid Yesus di zaman yang penuh kejahatan ini juga diajak bersikap bijak. Keteguhan hati, ketangguhan sikap, terutama kegigihan dan kesabaran, perlu dikembangkan dalam diri kita. Buah-buah kehidupan kitalah yang akan menjadi tanda bukti pada akhir panen. Maka, marilah kita, murid-murid Kristus zaman ini, setia mendengarkan dan melaksanakan Firman Tuhan. “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!”

Ya Tuhan, curahkanlah rahmat kebijaksanaan-Mu, sehingga kami menjadi orang sabar dan rendah hati dalam menyikapi kejahatan zaman ini. Amin

0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (SELASA, 27 JULI 2021)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel