RENUNGAN PAGI (JUMAT, 9 APRIL 2021)

RENUNGAN PAGI


RENUNGAN PAGI

JUMAT, 9 APRIL 2021

OKTAF PASKAH I (PUTIH)

Sta. Kasilda; St. Thomas OFM

BACAAN I: Kis. 4:1-12

MAZMUR: 118:1-2.4.22-24.25-27a;

BACAAN INJIL: Yohanes. 21:1-14

DOA PEMBUKA:

Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakain ini, kami nyatakan pula dalam perbuatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala Masa. Amin

RENUNGAN HARIAN:

Dalam Injil hari ini, kebersamaan para murid dalam bekerja patut menjadi teladan. Susah payah mereka menjala ikan, tetapi selalu gagal dan tanpa hasil. Tetapi Allah peduli. Mereka letih, lapar dan kecewa, menutup telinga, mata, dan hati dalam mendengar suara dan melihat penampakan Tuhan. Namun setelah melihat hasil melimpah karena taat perintah, seorang murid segera mengenali, “itu Tuhan”. Tidak lama kemudian, Yesus menjamu mereka sebagai sahabat, “Marilah dan sarapanlah”. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Tuhan yang bangkit, nyata, berkenan mengadakan perjamuan makan bersama para murid-Nya.

Paskah adalah buah kurban persembahan ‘Anak Domba’, penebus dosa. Secara liturgis, Tubuh dan Darah Kristus dirayakan dalam perjamuan Ekaristi kudus dalam rupa roti dan anggur. Yesuslah Sang Gembala dan kitalah ‘Tubuh mistik-Nya’. Hal ini disimbolkan dengan ikan.

Gelar ‘Anak Domba’ adalah gelar Yesus yang paling khas dan istimewa dalam Kitab Wahyu. Anak Domba: yang sudah disembelih dan disalibkan adalah Tuhan yang patut disembah, melalui darah-Nya umat wafat dibangkitkan, sehingga intisari seluruh kitab suci adalah kabar baik tetang pengampunan dosa melalui salib Kristus sampai pada paskah abadi. Amin 


0 Response to "RENUNGAN PAGI (JUMAT, 9 APRIL 2021)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel