RENUNGAN HARIAN KATOLIK (MINGGU, 29 NOVEMBER 2020)

renungan harian masa adven 1


RENUNGAN HARIAN KATOLIK

MINGGU, 29 NOVEMBER 2020

PEKAN I ADVEN (UNGU)

B. Federikus dr Regensburg

BACAAN I: Yes. 63:16b-17; 64:1.3b-8

MAZMUR: 80:3ac.3b.15-16.18-19;

BACAAN II: 1Kor. 1:3-9

BACAAN INJIL: Mar. 13:33-37

Injil Markus 13:33-37

"Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bilamana tuan rumah pulang."

Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamana tuan rumah itu pulang: Menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Hal ini Kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang Kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada semua orang: Berjaga-jagalah!"

RENUNGAN:

Setiap manusia diberi sebuah tugas dan tanggungjawab oleh Allah. Beberapa orang memaknai tugasnya dengan sebuah ‘panggilan’. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab inilah yang sangat menentukan bagaimana manusia menjalani dan mengisi hidupnya. Sayangnya tugas itu tidak langsung disadari oleh manusia, tidak diberikan langsung saat manusia dilahirkan. Inilah yang menyebabkan banyak manusia tidak menyadari apa tugas dan tujuan hidupnya. Manusia seperti itu, hidupnya hanya ikut-ikutan ke mana nasib akan membawanya.

Manusia sepanjang hidupnya perlu mencari dan pada akhirnya menemukan tugas yang diembannya dari Allah. Ada yang menolak, ada yang langsung menerima dan ada juga yang perlahan menerima tugas itu dengan sebuah kerelaan tanpa paksaan. Tugas selanjutnya setelah manusia menyadari tugas dan tanggung jawabnya adalah menyelesaikan tugas itu sampai selesai. Inilah yang dalam bahasa Injil yang kita baca hari ini diungkapkan dengan sebutan berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya menyadari senantiasa, bukan secara pasif melainkan secara aktif.

Sebagai umat kristiani, kita bersyukur karena panggilan, tujuan, dan arah hidup kita menjadi jelas, yaitu semakin bersatu dengan Kristus, Sang Gembala dan Tuhan. Dalam panggilan kita masing-masing, kita diajak untuk semakin menyerupai Kristus yang kini sudah hidup dan tinggal di dalam hidup kita masing-masing. Kita diajak untuk menghadirkan Kristus di dalam setiap langkah hidup kita di tengah dunia. Selamat memasuki masa Adven, masa khusus untuk menyelaraskan diri kita dengan hati dan pikiran Tuhan sendiri.

Tuhan Yesus, anugerahkanlah kami rahmat agar kami setia dan bertanggungjawab dengan tugas dan panggilan kami masing-masing. Amin 


0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (MINGGU, 29 NOVEMBER 2020)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel