LIMA PERINTAH GEREJA - KATOLIK

Lima Perintah Gereja.
Ada lima perintah Gereja yang perlu umat Katolik wajib untuk di laksanakan. Lima perintah ini sangatlah penting dan perlu di pahami serta di laksanakan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempertebal iman Katolik dan membimbing umat pada perintah gereja sehingga tidak mudah masuk kedalam dosa yang sama.
Berikut adalah Lima Perintah Gereja:
LIMA PERINTAH GEREJA

Lima Perintah Gereja

  1. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu.
  2. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu.
  3. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan.
  4. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun.
  5. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah.

Lima Perintah Gereja perlu dilaksanakan dengan kesadaran iman kita. Semua hal diatas sangat penting dalam menumbuhkembangkan iman rohani kita. Tentu jika kita sadar akan iman kepada Yesus, maka Perintah Gereja tersebut bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan.
Terima Kasih semoga bermanfaat. 

0 Response to "LIMA PERINTAH GEREJA - KATOLIK"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel