RENUNGAN HARIAN (JUMAT, 08 MEI 2020)


RENUNGAN HARIAN KATOLIK
JUMAT, 08 MEI 2020
PEKAN IV PASKAH (Warna Liturgi PUTIH)

Pw.Bunda Maria Pengantara Segala Rahmat
BACAAN I: Kis. 13:26-33
MAZMUR: 2:6-7.8-9.10-11
BACAAN INJIL: Yoh. 14:1-6

Injil Yohanes. 14:1-6
"Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada. Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Tomas kepada-Nya: "Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi; jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

RENUNGAN:
Kegelisahan menghantui banyak orang. Gelisah dengan masa depannya, gelisah dengan keputusan-keputusannya, gelisah dengan karier dan pekerjaan, gelisah dengan hidup. Sabda Yesus dalam bacaan Injil hari ini baik untuk kita renungkan. “Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku” (ay.01)
Orang menjadi gelisah merasa hidup ini seakan-akan tidak ada jaminan. Lalu, adakah jaminan dan apakah jaminan itu diperoleh? Iman akan Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia, penyelamat dan pembebas, adalah jaminan itu. Yesus hadir untuk menjadi kunci jawaban bagi manusia yang masih kebingungan akan dunia ini. Yesus menyebut diri-Nya sebagai jalan kebenaran, dan kehidupan. Mengimani Allah didalam Yesus Kristus membuat hidup kita tidak tenggelam dalam kegelisahan.
Hidup Yesus menjadi teladan kita. Jika kualitas hidup kita, cara hidup kita seperti Dia, kita tidak akan diliputi oleh kegelisahan. Yesus menjadi kebenaran yang kita amini. Arinya, ketika banyak orang meragukan kebenaran, memanipulasi kebaikan, Yesus hadir sebagai wajah kebenaran yang tidak menyimpan tipu muslihat. Dengan mengarahkan pandangan kita dan beriman pada-Nya kita mengerti apa artinya menjadi orang benar. Ketika banyak orang terjerat oleh budaya kematian, seperti: kebencian, dendam, iri hati, amarah, dan lain sebaginya, Yesus justru hadir dengan menampilkan budaya kehidupan, seperti: pengampunan, bela rasa, kasih, sukacita, memberi pengharapan, dan lainnya.
Ya Allah, bantulah kami untuk semakin mencintai Yesus Putera-Mu agar hidup kami sungguh-sungguh terarah pada kebenaran. Dan arahkanlah banyak orang agar semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin 

0 Response to "RENUNGAN HARIAN (JUMAT, 08 MEI 2020)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel