LAGU NDHEREK DEWI MARIA MP3 + LIRIK

LAGU NDHEREK DEWI MARIA MP3

DOWNLOAD LAGU NDHEREK DEWI MARIA MP3 - KATOLIK

LIRIK LAGU
"Ndhèrèk Dèwi Maria"

Ndhèrèk Dèwi Maria
temtu 'geng kang manah.
Boten yèn kuwatosa
Ibu njangkung tansah.

Kanjeng Ratu ing swarga
amba sumarah samya.
Sang Dèwi, Sang Dèwi,
mangèstonana. (2x)

Nadyan manah getera
dipun godha sétan.
Nanging batos èngetnya
wonten pitulungan.

Wit sang Putri Maria
mangsa téga anilar.
Sang Dewi, Sang Dewi,
mangestonana. (2x)

Menggah saking apesnya
ngantos kèlu sétan.
Boten yèn ta ngantosa
klantur babar pisan.

Ugeripun nyenyuwun
Ibu tansah tetulung.
Sang Dewi, Sang Dewi,
mangestonana. (2x)

DOWNLOAD DISINI

0 Response to "LAGU NDHEREK DEWI MARIA MP3 + LIRIK"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel