FORMULIR PERMOHONAN SEBAGAI CALON BAPTIS

FORMULIR CALON BAPTIS

Baptis merupakan Sakramen yang menjadi syarat utama menjadi Katolik. Baptis biasanya diperuntukan bagi mereka yang masih bayi ataupun sudah dewasa. Sebelum penerimaan sakramen Baptis biasanya akan di laksanakan pembelajaran. Pembelajaran jika calon baptis bayi diberikan kepada kedua orang tua dan juga wali baptis. Sedangkan untuk calon baptis dewasa pembelajaran diberikan kepada calon baptis dan juga wali baptis. Sebelum dibaptis maka calon baptis harus mendaftarkan diri kepada Pastur Paroki yang biasanya dengan mengisi formulir calon baptis. 
Sebagai data diri dan salah satu syarat untuk dokumen greja sebagai data untuk dipertangung jawabkan. 


Contoh Formulir Calon Baptis :

STASI SANTA MARIA PERANTARA RAHMAT
PAROKI SANTA THERESIA MAJENANG
JL. BANJAR-MAJENANG KM.9
MERGO
=======================================================================
FORMULIR PERMOHONAN SEBAGAI CALON BAPTIS


  1. Nama                              : ..............................................................................
  2. Nama Baptis                   : ..............................................................................
  3. Tempat tanggal lahir       : ..............................................................................
  4. Nama orang tua              :  


  • Nama ayah kandung       : ..............................................................................     
  • Nama ibu kandung         : ..............................................................................

     5. Nama orang tua wali       :

  • Nama ayah angkat          : ..............................................................................
  • Nama ibu angkat            : ..............................................................................

     6. Alamat lengkap               : ..............................................................................
     7. Jika pernah menikah       : ..............................................................................
     8. No buku nikah                : ..............................................................................
     9. Menikah dengan              : ..............................................................................
   10. Tempat, tanggal menikah: ..............................................................................
   11. Nama wali baptis             : ..............................................................................
   12. Pelayan upacara               : ..............................................................................
   13. Tempat, tanggal upacara  : ..............................................................................
Cilacap, ............................
Mengetahui dan Menyetujui                  Tidak Berkeberatan                  Hormat saya.......................................                           ...............................                 ...............................
Ketua Stasi/ Lingkungan                          Orang Tua                                    Pemohon


Keterangan:
1. Formulir Calon Baptis diisi dengan huruf cetak dan tidak boleh di singkat
2. Calon yang masih menjadi tanggung jawab orang tua harus meminta izin dahulu
3. Wali Baptis hendaknya menyertakan fotocopy Surat Baptis

0 Response to "FORMULIR PERMOHONAN SEBAGAI CALON BAPTIS"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel